Wij vragen

Jij hebt affiniteit en ervaring met complexe zorgvragen van mensen met zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking. Je hebt de vaardigheid goed aan te sluiten bij het belevingsniveau van cliënten. Je hebt aandacht voor de cliënt en diens sociale omgeving, en betrekt naasten actief bij de behandeling. Daarnaast werk je graag samen in een multidisciplinair team.

Je hebt een BIG registratie als arts en inschrijving als psychiater in het BIG register van medisch specialisten of een bijna afgeronde opleiding tot psychiater. Daarnaast spreekt het voor zich dat je graag een bijdrage wilt leveren aan deskundigheidsbevordering en de ontwikkeling van in het bijzonder de behandelmogelijkheden binnen OPSY. We zouden het fijn vinden als je gewoon echt een leuke collega bent.

Ons aanbod

Je gaat werken bij Regionaal Centrum OPSY van GGZ Eindhoven en de Kempen. Het ambulante centrum en de kliniek bevinden zich beiden op landgoed De Grote Beek. OPSY biedt diagnostiek en behandeling aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid met (het vermoeden van) psychiatrische problematiek. Het gaat hierbij om mensen die bij hun ouders thuis of (begeleid) zelfstandig wonen in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrisch ziekenhuis, een orthopedagogische instelling of anders. In dit centrum wordt orthopedagogische en psychiatrische expertise samengebracht ten einde de vaak complexe problematiek van cliënten met minderbegaafdheid en psychische stoornissen het hoofd te bieden en perspectief te vinden voor hen en hun omgeving waar vaak sprake is van grote handelingsverlegenheid.

De hulpverlening bestaat naast consultatie uit diagnostisch onderzoek, advies, casemanagement, ambulante en klinische behandeling. Daarbij bieden we ook hulp aan de mensen in hun directe omgeving, zoals ouders, partners, gezinsleden en andere hulpverleners die dagelijks bij hen betrokken zijn.

In ons centrum heb je te maken met een complex en gevarieerd werkveld. De diagnostiek en behandelmogelijkheden voor onze doelgroep zijn volop in ontwikkeling en daar dragen wij actief aan bij. OPSY gebruikt een methodiek en aanpak die de cliënt regie geeft over zijn/haar eigen behandeling. Dit door ingewikkelde taal zoveel mogelijk te vermijden en communicatie qua taal schriftelijk af te stemmen op de persoon om wie het gaat. Digitale werkvormen en E-Health als ondersteuning worden steeds meer uitgebreid. Ontwikkeling van deze methodiek loopt nu enige jaren in de vorm van het project "OPSY in Beeld".

Als het om je werkplek gaat: een prettige, groene werkomgeving; en bovendien goed bereikbaar met (openbaar) vervoer.

Jouw werkdag!

Als Psychiater bij OPSY werk je in een gedreven en betrokken multidisciplinair team. Een team van collega's die het werkklimaat unaniem beoordelen met minimaal een 8! Binnen het multidisciplinair team zet jij je expertise in voor diverse hulpvragen en vaak (differentiaal) ingewikkelde psychiatrische beelden. Naast het doen van psychiatrisch onderzoek en bijdragen aan de planning en uitvoering van de behandeling, draag je de medisch psychiatrische verantwoordelijkheid. Je geeft ook consultaties aan huisartsen of AVG artsen en hebt goede verbinding met andere gespecialiseerde centra binnen en buiten GGzE. Als psychiater bij OPSY ben je onderdeel van het opleidingsteam van de GGzE. OPSY biedt opleidingsplaatsen voor psychiaters, arts verstandelijk beperkten en andere disciplines. OPSY heeft nauwe verbindingen met relevante kennisnetwerken en academische werkplaats, en werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende