Wij vragen

Een enthousiaste, gepassioneerde en bekwame psychiater die affiniteit heeft met de doelgroep binnen een forensisch psychiatrische kliniek. Bij voorkeur hebt u ervaring met complexe diagnostiek en behandeling binnen een forensisch psychiatrische context. Interesse in schematherapie of de bereidheid om uzelf daar verder in te bekwamen in een pré. Dit laatste wordt gefaciliteerd door de eenheid.

We realiseren ons dat voor sommigen de forensische psychiatrie nog onbekend terrein is. Om die reden bieden we de gelegenheid om een dagdeel mee te lopen binnen één van onze afdelingen en om kennis te maken met vakgenoten, multidisciplinaire teams, onze cliënten en het forensisch werken in zijn algemeenheid.

Ons aanbod

Zes psychiaters en drie arts-assistenten van Forenisch Psychiatrische Kliniek (FPK) De Woenselse Poort zoeken een enthousiaste fulltime psychiater, die zich samen met hen willen verbinden om het delict recidiefrisico te verminderen, de behandelduur te verkorten en de chronisch ontwrichte behandelrelatie te herstellen.

De zorg is georganiseerd in 3 zorgpaden en wordt uitgevoerd door multidisciplinaire teams, waarvan de psychiater integraal onderdeel uitmaakt. Enige ervaring is wenselijk, maar niet strikt noodzakelijk. Er is ruimte binnen het zorgpad Psychose, Autisme en Verstandelijke Beperking en het zorgpad Intensieve Behandeling. Vanuit het zorgpad Intensieve Behandeling wordt de HIC-visie vertaald naar de forensisch psychiatrische context. De toepassingen van E-health binnen de forensische psychiatrie heeft nadrukkelijk onze aandacht.

De Woenselse Poort biedt psychiatrische cliënten hoogwaardige ambulante en (deeltijd) klinische behandelingen. Op het gebied van herstelgerichte zorg en de inzet van ervaringsdeskundigheid in de directe zorg zijn wij koploper in de Nederlandse Forensische Psychiatrie. Op initiatief van de cliëntenorganisatie van GGzE is een Cliëntenservicepunt binnen De Woenselse Poort opgezet, waar internationaal belangstelling voor is. De Woenselse Poort behoort tot concern GGzE in Eindhoven en ligt midden in 'de slimste regio van de wereld'. Op verschillende niveau's nemen wij deel aan 'Brainport' waardoor we technologie, kennis en zorg met elkaar verbinden.

Deze vacature is verlopen