Wij vragen

Wij zijn op zoek naar een psychiater die het belang van mens- en herstelgerichte zorg niet alleen onderschrijft maar ook uitdraagt. U bent in staat om met uw ideeën een multidisciplinair team te inspireren en u vindt het leuk om een belangrijke, inhoudelijke bijdrage te leveren aan het team. Verder bent u een enthousiaste, gepassioneerde psychiater die affiniteit heeft met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, verslavings- en/of psychosociale problematiek. U hebt een afgeronde opleiding tot psychiater en staat in het BIG-register als Medisch Specialist.

Ons aanbod

Het Forensisch FACT-team van de GGzE is een ambulant werkend team. Het werkgebied is groot te noemen; namelijk de gehele regio Eindhoven en soms daarbuiten. Ons kantoor is gevestigd op landgoed De Grote Beek van waaruit wij onze cliënten bezoeken. Het multidisciplinaire team behandelt en begeleidt ongeveer 100 cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening vaak in combinatie met een verslavingsproblematiek, problemen op meerdere levensgebieden en een justitiële maatregel. Dat wil zeggen dat onze cliënten vaak vanuit de rechtelijke macht bij ons worden aangemeld om behandeling te volgen. Hierbij is dan vaak de reclassering betrokken. Er wordt gewerkt volgens de FACT-methodiek, dat betekent onder meer dat wij outreachend werken en door middel van samenwerking de zorg tijdelijk geïntensiveerd kan worden indien noodzakelijk.

In het zorgaanbod van ACT-team Forensische Zorg staat het behandelen van de stoornis om het delictgedrag te voorkomen en de kans op recidive te verminderen voorop. Daarnaast streven we naar een maatschappelijke inbedding van de cliënt. Het gaat om een shared caseload van gemiddeld 40 cliënten waarbij sprake is van:

  • Delict risico - Verhoogd risico op delict gedrag gerelateerd aan een psychiatrische stoornis;
  • Justitie - Een strafrechtelijke maatregel waar dit risico toe heeft geleid;
  • Psychiatrie - Langdurende complexe psychiatrische problematiek met veelal comorbiditeit (verslaving, trauma, agressieproblematiek) en meervoudige problemen op diverse levensgebieden;
  • Zelfcontrole - Er is sprake van weinig tot matige zelfcontrole over het delict gedrag, het risico op een crisis is hoog;
  • Samenwerking - De samenwerking met de hulpverlening is grillig of laag.

Wij bieden multidisciplinaire, assertieve en outreachende bemoeizorg, begeleiding en behandeling voor patiënten met complexe problematiek binnen het verzorgingsgebied van GGzE:

  • Risicomanagement en behandeling;
  • Begeleiding en behandeling gericht op herstel;
  • Intensieve multidisciplinaire outreachende begeleiding en behandeling (crisismanagement);
  • Afstemming risicomanagement, behandeling en begeleiding met de dagelijkse begeleiding (woonbegeleiding) of het netwerk.

Volgens de ACT-methodiek fungeert het team als separaat team. Dit alles volgens de evidence based richtlijn, die gekoppeld is aan de ACT-methodiek.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende