Wij vragen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gepassioneerde en bekwame psychiater die affiniteit heeft met de doelgroep binnen een forensisch psychiatrische kliniek. Bij voorkeur hebt u ruime ervaring met complexe diagnostiek en behandeling binnen een forensisch psychiatrische context. U omarmt de herstelvisie en hebt de wil die visie ook verder te implementeren. Uiteraard bieden wij u ook de ruimte om hierin verder te scholen.

De formatieruimte binnen De Waagkant betreft 16 uur per week. Indien u meer uren wilt werken, is er een combinatie te maken met één van onze andere vacatures. Wij realiseren ons dat de forensische psychiatrie (nog) onbekend terrein is. Om die reden bieden we de gelegenheid om een dagdeel mee te lopen binnen één van onze afdelingen. Dit biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met vakgenoten, de multidisciplinaire teams, onze cliënten en het forensisch werken in zijn algemeenheid.

Ons aanbod

De Waagkant maakt onderdeel uit van het zorgpad psychose, verstandelijke beperking en autisme van De Woenselse Poort. De afdeling verleent zorg aan mensen die vanwege langdurige of terugkerende psychiatrische problemen uit balans zijn geraakt. Bijvoorbeeld door een psychotische stoornis, persoonlijkheids- en/of verslavingsproblemen, een verstandelijke beperking of autisme. Er wordt zorg verleend binnen een supportief milieu en vanuit de herstelvisie met een lage behandeldruk, een laag behandeltempo en een hoge begeleidingsintensiteit. Onze cliënten zijn vaak beperkt groepsgeschikt en de verwachte behandelduur is vanaf instroom meer dan een jaar.

De behandeling heeft als doel het gevaar wat voortkomt uit de psychiatrische problematiek van de cliënten te verminderen. Om dat te bereiken verhelderen we de diagnostiek om meer zicht te krijgen op de vaardigheden en beperkingen van de cliënt. We behandelen de psychiatrische stoornis en bepalen samen met de cliënt welke omgevingsprothese en welk externe risicomanagement nodig is na de behandeling.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende