Wij vragen

Als Regiebehandelaar (Psychiater/Klinisch Psycholoog/Ervaren GZ-Psycholoog) verwachten wij dat je een richtinggevende en inspirerende houding hebt en vanuit een gezamenlijke visie het leefklimaat op de afdeling en de zorg voor de individuele cliënten waarborgt. Het glas is bij jou bij voorkeur halfvol en je blik is gericht op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Het samenwerken met een team én met ketenpartners beschouw je als één van de leukste onderdelen van je vak.

Ons aanbod

GGzE wil een inspirerende community voor mentale kracht zijn, waarin een mooie rol voor jou kan zijn weggelegd. Binnen de Catamaran, kliniek voor orthopsychiatrie van de eenheid Kind en Jeugd zijn we op zoek naar een optimistische en daadkrachtige Regiebehandelaar (psychiater/klinisch psycholoog/ervaren GZ-psycholoog) voor de afdelingen Brik en Damloper. Samen met een collega-regiebehandelaar en het team ben je verantwoordelijk voor de zorg voor jongeren tussen de 14-18 jaar met ernstige gedrags- en psychiatrische problematiek. Het gaat om een besloten afdeling en jongeren worden veelal verwezen vanuit bureau jeugdzorg en wijkteams.

De Catamaran heeft sinds 2014 het keurmerk TOPGGz . Van medewerkers wordt een actieve bijdrage verwacht aan innovatie en interesse in wetenschappelijke ontwikkelingen.

Jouw werkdag!

Als Regiebehandelaar waarborg je de inhoudelijke kwaliteit van het pedagogisch/sociotherapeutisch afdelingsklimaat. Je bent voorzitter van alle behandelplanbesprekingen van afdelingen waarvoor je verantwoordelijk bent. Tevens ben je verantwoordelijk voor het uitzetten van individuele behandel – en zorgtrajecten vanuit multidisciplinair overleg. Je stelt prioriteiten in deze individuele behandel – en zorgtrajecten en waarborgt inhoudelijke kwaliteit van bijvoorbeeld rapportages en deskundigheid. Je bent verantwoordelijk voor besluitvorming bijvoorbeeld ten aanzien van verlof en je bent verantwoordelijk voor de navolging - in samenwerking met BOPZ-verantwoordelijke - van de wet- en regelgeving waaronder dossiervoering.

Als Regiebehandelaar werk je intensief samen met de 24-uurzorg en behandelstaf zijnde behandelaren die specifieke behandelingen geven (bijv. systeemtherapie, EMDR, TACT, Brains4Use, PMT) en andere functies/rollen zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, zaakwaarnemers en activiteitenbegeleiders.

Deze vacature is verlopen