Wij vragen

Je bent iemand die zich verwondert en niet standaard denkt; je wilt het verpleegkundig vakgebied naar een hoger niveau tillen en neemt een voortrekkersrol op het gebied van innovatie, beroepsinhoud en zorgverlening; je hebt hart voor je patiënt en diens naasten. Je beschikt over een behoorlijke dosis doorzettingsvermogen en weet je persoonlijke balans tussen werk, opleiding en privé goed te bewaken.

Toelatingseisen:

  • In bezit van een diploma HBO-verpleegkunde (Bachelor getuigschrift);
  • Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring (min. 0,8 fte) als verpleegkundige in de GGz;
  • Aantoonbaar bovengemiddelde competenties, blijkend uit een door jou samengesteld portfolio dat voldoet aan de door GGZ-VS gestelde eisen (criteria te vinden op de website van de opleiding: Onderwijs- en Examenregeling, Bijlage 10 Eisen portfolio);
  • Beheersing van de Nederlandse taal (niveau 3F, 4F); beheersing van de Engelse taal (niveau B2);
  • Je bent geregistreerd als Verpleegkundige (Wet BIG artikel 3) in het BIG register;
  • Voorgedragen als kandidaat voor de opleiding door een door GGZ-VS erkende praktijkinstelling.

Belangstellenden met een diploma MBO-Verpleegkunde (of Inservice-B diploma) met een aanpalende HBO opleiding (niet ouder dan 10 jaar) kunnen ook solliciteren. In de procedure kan dan een assessment worden opgenomen.

Aanvullende informatie uitgebreide beschrijving van de sollicitatieprocedure (inclusief benodigde documenten) vind je op: www.ggzvs.nl.

Ons aanbod

GGzE is een erkende praktijkinstelling voor de driejarige opleiding GGz Verpleegkundig Specialist (MSc.). De opleiding GGZ VS (Utrecht) is vorm gegeven naar het landelijk profiel verpleegkundig specialist (artikel 14 wet BIG).

Jouw werkdag!

De Verpleegkundig Specialist GGz is binnen GGzE werkzaam als verpleegkundig expert. Je werkt als behandelaar en regiebehandelaar in de patiëntenzorg, innoveert zorg, werkt mee aan- of verricht zelfstandig wetenschappelijk onderzoek, coacht professionals en levert een bijdrage aan het zorginhoudelijke beleid van de instelling.

De opleiding bestaat uit een theoretisch- en een praktisch deel, waarbij je voor het praktijkleren elk opleidingsjaar naar een andere praktijkleerplaats (ambulant, poliklinisch, klinisch) gaat. In totaal omvat de studiebelasting opleiding 180 ECT (40 lesdagen per jaar, zelfstudie, uitwerken praktijkopdrachten en verrichten van onderzoek).

Je verdiept en verbreedt je kennis en kunde en brengt je verpleegkundige kwaliteiten verder tot ontwikkeling. Somatische zorg, psychofarmaca, diagnostiek en behandeling bij verschillende doelgroepen nemen een belangrijke plaats in tijdens zowel het theoretische- als het praktijkleren.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende