Wij vragen

  • Je bent in het bezit van een diploma SPW, MMZ niveau 4 of Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van ouderenpsychiatrie en/of neuropsychiatrie. Gezien de doelgroep zijn enige kennis en vaardigheden/affiniteit binnen de somatische zorg van belang. We bieden volop ruimte om je talenten in te zetten en te ontwikkelen en verwachten dat je hierin verantwoordelijkheid neemt. Daarnaast zoeken we iemand die goed kan samenwerken in een multidisciplinair team.
  • Als Meerzorg medewerker versta je de kunst van het mee bewegen met en aansluiten bij de cliënt waarbij je het bieden van houvast niet uit het oog verliest.
  • Als teamplayer vind je het leuk om samen te werken, ben je communicatief en flexibel en hou je er van om humor in je werk in te zetten.

Ons aanbod

Je gaat werken bij de nieuwe eenheid Nestor, afdeling Neuropsychiatrie Vervolgbehandeling. De eenheid Nestor bestaat uit 2 programmalijnen, te weten: Neuropsychiatrie en Gerontopsychiatrie. Voor beide programmalijnen is een ambulant en een klinisch aanbod. Binnen de programmalijn Neuropsychiatrie Vervolgbehandeling richt je je op mensen van diverse leeftijden met gedragsproblemen, psychologische functiestoornissen, neurologische en/of psychiatrische verschijnselen, bij wie men hersenschade vermoedt of heeft vastgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met niet-aangeboren hersenletsel of (een vermoeden van) dementie of een andere neurodegeneratieve aandoening. Ook mensen met (complexe) neurocognitieve stoornissen en co-morbiditeit bij andere psychiatrische problematiek kunnen worden verwezen naar het team Neuropsychiatrie. De klinische afdeling Neuropsychiatrie Vervolgbehandeling is een afdeling waar 28 cliënten opgenomen kunnen worden op vrijwillige basis of in het kader van een zorgmachtiging. Er is een gesloten en een besloten groep. De insteek is dat cliënten z.s.m. door kunnen stromen naar de best passende (woon)voorziening buiten GGzE. Binnen deze afdeling is er 24-uur per dag, direct of indirect, begeleiding beschikbaar waar men te allen tijde een beroep op kan doen. Er wordt gestreefd naar een omgeving met persoonlijke structuur, zorg en aandacht.

Afdeling Neuropsychiatrie Vervolgbehandeling is een leerafdeling voor MBO en HBO verpleegkundige stagiaires en HBO Social Work stagiaires.

Wat zijn jouw taken?

Voor de afdeling Neuropsychiatrie Vervolgbehandeling zijn we per direct op zoek naar een agogisch medewerker die de Meerzorg taken uit gaat voeren.

Meerzorg is een zorg waarbij een aantal cliënten individuele (doelgerichte) activiteiten en zorg aangeboden krijgt om een betekenisvolle dag invulling te creëren. Je ontwikkelt en evalueert (in samenspraak met de behandelaar en persoonlijk begeleider) individuele en doelgerichte activiteiten binnen en buiten de afdeling. Het overkoepelende doel voor alle cliënten is het vergroten van de kwaliteit van leven. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de doelen, door middel van jezelf in te zetten, maar ook door het team hierop te sturen en te coachen.

De precieze werkzaamheden van de Meerzorg dienen nog verder ontwikkeld te worden. Er wordt van je verwacht dat je meedenkt over de invulling hiervan. Je zult geïntegreerd samenwerken met het verpleegkundig team.

Je werkt in een multidisciplinair teamverband. Je werkt zowel dagdiensten als late diensten (tot max 21.00u) en maakt samen met je collega’s Meerzorg een planning opdat er dagelijks van ongeveer 8.30-21.00u Meerzorg geleverd wordt.

Je werkdag is nooit het zelfde. Samen met je collega's zet je je schouders onder het leveren van optimale zorg, creëren van een prettige sfeer voor zowel cliënten als collega's.

Interesse?

Heb je nog vragen over de functie van Agogisch Medewerker binnen Neuropsychiatrie Vervolgbehandeling? Neem dan contact op met Frank Engelen (Verpleegkundige GGZ) of Esther Verhagen (Verpleegkundige GGZ) via telefoonnummer 040 2967885.

Solliciteren?
Spreekt de functie je aan? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. We ontvangen je reactie graag.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Recente Vacatures