Wij vragen

  • Een enthousiaste collega die het prettig vindt om in een multidisciplinair team te werken, die in staat is om intensief samen te werken en die de samenwerking ook actief opzoekt en stimuleert. We verwachten dat je op een betrokken en transparante manier participeert in intervisie en teamoverleg. Ervaring met complexe traumatisering (vooral complexe PTSS en dissociatieve stoornissen) is wenselijk. Hulpverleners met eigen trauma-ervaringen en een afgeronde trauma-behandeling worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te reageren indien ze deze ervaringen willen en kunnen inzetten ten behoeve van de cliënten;
  • We stellen hoge eisen aan integriteit en je vermogen om een werkrelatie te creëren, gebaseerd op respect en betrouwbaarheid, met onze vaak erg angstige cliënten. We zoeken iemand die de eigen autonomie kan behouden bij cliënten die een sterk emotioneel appel kunnen doen;
  • Je bent BIG-geregistreerd en/of hebt een CONO-beroep. Bij indiensttreding dien je in het bezit te zijn van een 'Verklaring Omtrent Gedrag' (VOG). Indien je niet aan deze voorwaarden kan voldoen, zal je sollicitatie niet in behandeling worden genomen.

Ons aanbod

GGzE TRTC is een ambulant specialistisch centrum dat zich toelegt op diagnostiek en behandeling van volwassenen met complexe chronische traumatisering, vaak gepaard gaande met dissociatieve problematiek, hechtingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

De behandeling binnen TRTC wordt vormgegeven vanuit de ambulante Therapeutische Gemeenschap voor en door cliënten waarbij de behandeling steeds multidisciplinair plaatsvindt. De behandeling is erop gericht dat cliënten de gevolgen van de traumatische ervaringen beter kunnen hanteren. Het doel is dat ze beter kunnen functioneren en de kwaliteit van hun leven en die van de personen in hun directe omgeving verbetert. Cliëntenparticipatie, combineren van groepsbehandeling (Therapeutische Gemeenschap) met individuele behandeling en E-health, en het betrekken van het systeem van de cliënt zijn belangrijke speerpunten. In verband met het vertrek van een collega zoeken wij een verbaal therapeut/coach.

Wat zijn jouw taken?

De werkzaamheden zullen vooral betrekking hebben op de begeleiding van (Anker-) groepen binnen de Therapeutische Gemeenschap die gericht zijn op verbondenheid, eigenheid, vergroting van competenties en (interrelationele) veiligheid. Een coachende leiderschapsstijl die aangepast wordt aan de ontwikkelingsfasen van de groep en de groepsleden is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Naast het begeleiden van groepen wordt het takenpakket aangevuld op basis van je affiniteit en expertise.

Deze vacature is verlopen

Recente Vacatures