Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Op het Glorieuxpark kunnen alleenstaande ouderen beschermd wonen op een prachtig en rustig privéterrein nabij het centrum van Eindhoven. Glorieuxpark voorziet in alle zorg op maat, van begeleid wonen tot verzorging en verpleging. Daardoor kunnen bewoners altijd op ons park blijven wonen, ook als de zorgbehoefte verandert. Afhankelijk van de zorgbehoefte en individuele wensen, vinden onze bewoners hun eigen plek in:

  • Verzorgingshuis Glorieux;
  • Kleinschalig Wonen voor leefstijlgroepen.

Glorieux is een relatief klein verzorgingshuis met een eigen unieke sfeer. Wij bieden onze zorg vanuit de eigen regie benadering. Glorieux creëert een omgeving om langer leven in goede gezondheid te bevorderen en bewust om te gaan met onze aarde. Leven met en zorgen voor elkaar is het uitgangspunt voor onze bewoners èn medewerkers. Deze visie vloeit voort uit de spiritualiteit van Stefaan Modest Glorieux en de leefregels van de oorspronkelijke bewoonsters van Glorieuxpark: de Zusters van Barmhartigheid van Ronse. 

Het Kleinschalig Wonen project bestaat uit drie woningen waar bewoners in een kleine groep samen wonen. Elke woning biedt onderdak aan zes of zeven (dementerende) ouderen en voldoet aan alle BOPZ-normen. De bewoners krijgen dag en nacht begeleiding, waarbij de nadruk ligt op het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren en het behoud van de eigen regie. Een verblijf is mogelijk met een indicatie voor (psychogeriatische) verpleeghuiszorg. 

De eerste woning, Zonnehoeve, wordt bewoond door een religieuze leefstijlgroep. Deze woning is tevens ingericht als leerafdeling voor de zorg. Dit betekent dat naast het vaste team, er ook leerlingen en stagiaires werkzaam zijn. De tweede woning, Lukashuis, biedt de psychogeriatrische bewoners passende zorg en verpleging op antroposofische basis. De derde woning, Rumah Senang, biedt zorg en verpleging aan psychogeriatische bewoners met een Nederlands-Indische achtergrond. 

Op het Glorieuxpark bevindt zich ook Herstelhotel Stefaan, waar men in alle rust kan verblijven en herstellen in een ontspannen en huiselijke sfeer. Gasten worden 24 uur per dag bijgestaan door een professioneel zorgteam, zodat zij zich geheel op hun herstel kunnen richten.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Glorieuxpark

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Zorg & Wonen Glorieux streeft er naar een goede werkgever te zijn voor haar medewerkers.

Werken bij Zorg & Wonen Glorieux (onderdeel van Glorieuxpark), is kiezen voor een kleinschalige, vriendelijke werkomgeving die verschillende voordelen kent: meer persoonsgericht, ruime aandacht voor de bewoners en een prettige werksfeer. De belangrijkste kenmerken zijn de onderlinge verbondenheid, loyaliteit en betrokkenheid.

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers deskundig en gemotiveerd zijn en dat zij vriendelijk en respectvol met de bewoners omgaan met gevoel voor hun wensen en leefstijl.

Onze vacatures kun je vinden op onze website (www.glorieuxpark.nl) en op Brabantzorg.net.
Eventuele vragen kunt u stellen via een e-mail aan de afdeling Personeel & Organisatie.

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Zorg & Wonen Glorieux is een leerbedrijf voor verzorgende (IG). Daarnaast zijn er enkele stagiaires verzorgende (IG).

Twee maanden voorafgaand aan de start van de opleiding komen de leerlingen in dienst als aspirant-leerling en krijgen zij een interne basistraining. In deze periode lopen ze stage op diverse afdelingen op het Glorieuxpark, hebben diverse gesprekken en interviews met medewerkers en bewoners en maken ze kennis met het vakgebied. Daarnaast volgen ze een aantal interne workshops. De aspirant-leerlingen zijn verplicht een portfolio bij te houden en alle opdrachten uit te voeren. Als de aspirant-leerlingen de interne basistraining met een voldoende afsluiten, kunnen ze starten met de opleiding binnen onze organisatie. Zowel stagiairs als leerlingen worden begeleid door geschoolde werkbegeleiders.

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Vrijwilligers vervullen op Glorieuxpark een bijzondere en gewaardeerde rol. Zij maken deel uit van de organisatie en voelen zich verbonden met de mensen die hier wonen en werken.
Voor meer informatie over de mogelijkheden voor een leer/werkplaats, stage of vrijwilligerswerk op Glorieuxpark kan contact worden opgenomen met de afdeling personeelszaken.

|

Er zijn geen vacatures voor Glorieuxpark.