Wij vragen

Centrum voor Wonen & Zorg De Brink, is een veelzijdige en bruisende locatie gelegen in de wijk Kroeven in Roosendaal. Met 240 appartementen biedt De Brink onderdak aan ouderen met en zonder zorgindicatie. Binnen de Brink bevindt zich de woonvorm Zevenster. Deze woonvorm biedt bewoners met geheugenproblematiek een fijne woonomgeving, waarbij de bewoner de regie over zijn eigen leven blijft behouden. Het opgebouwde netwerk van mantelzorg rondom de bewoner blijft zoveel mogelijk gelijk aan de thuissituatie en zal daar waar nodig ondersteund worden door de medewerkers van Zevenster. De bewoners kunnen in een huiselijke en ongedwongen omgeving structuur en begeleiding krijgen.

In de opzet van Zevenster zijn meerdere appartementen beschikbaar voor deze doelgroep, die naar eigen wens ingericht kunnen worden. Een huiskamer biedt de mogelijkheid om samen te komen en deel te nemen aan groepsactiviteiten. Zevenster heeft een open karakter waar geen vrijheid beperkende middelen worden ingezet. De eigen huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling van de bewoner.

Als zorgcoördinator regisseer je de zorg rondom de aan jou toegewezen bewoners. Vanuit de indicatie stel je in samenspraak met de bewoner en de familie het zorgleefplan op. Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg en houdt de indicatie up-to-date. Daarnaast zorg je er als zorgcoördinator voor dat alle collega’s op de hoogte zijn van de te leveren zorg rondom de bewoners. Je betrekt de verzorgenden bij het maken van de zorgafspraken en de uitvoer daarvan. Je stimuleert hen om met de bewoners in gesprek te gaan over hun wensen. Naast je werkzaamheden als zorgcoördinator ben je ook betrokken bij de uitvoer van de zorg.

Deze vacature is verlopen