Wij vragen

foto moerweideMoerweide is een kleinschalige locatie voor 60 psychogeriatrische cliënten, verdeeld over de afdelingen Vlasaard en Klavervelde. Er wordt veel aandacht besteed aan het creëren van ruimte en licht, zodat het gevoel van geborgenheid en huiselijkheid wordt versterkt. De twee afdelingen zijn ieder onderverdeeld in drie woningen. Belevingsgerichte zorg staat centraal bij alle dagelijkse activiteiten.

Moerweide werkt nauw samen met het naastgelegen centrum voor Wonen & Zorg De Brink.FUNCTIEOMSCHRIJVING:
Een belevingsgerichte wereld is verbindend zorg dragen voor kwaliteit en welzijn.
Welzijn en kwaliteit van zorg vanuit een belevingsgerichte blik, is wat in al je handelen tot uiting komt. Je kijkt naar de bewoner en speelt in op de behoefte die er is om tot een zinvolle dag te komen. Hierbij stimuleer je de bewoner in zijn of haar zelfredzaamheid, niet alleen tijdens de basiszorg, maar op ieder moment van de dag. Je bent het aanspreekpunt voor de familie en betrekt hen ook bij de zorgverlening. Met elkaar werken we aan een goede kwaliteit van zorg. Dit laat je zien in elk facet van de zorgverlening die je de bewoner biedt. Je bent werkbegeleider voor leerlingen en als je nog meer uitdaging zoekt, zet je je in voor een specifiek aandachtsgebied.

Deze vacature is verlopen