Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Een Herbergier is een kleinschalige woonvoorziening waar 16 of 17 mensen met geheugenproblemen zo zelfstandig mogelijk leven.
Het kenmerkende aan een Herbergier is de warme uitstraling, de sfeer, de toegankelijkheid, de keuzevrijheid en de betaalbaarheid. De warme uitstraling wordt gecreëerd door het pand en de inrichting en aankleding.
De sfeer wordt gecreëerd door de mensen die er werken; de informele en respectvolle omgangsvormen met elkaar met ruimte voor ieders wensen en voorkeuren.

De toegankelijkheid wordt gecreëerd door de gastvrijheid van de ondernemers en het ontbreken van allerlei protocollen en bureaucratische maatregelen die niet direct bijdragen aan de kwaliteit van zorg. De gasten kunnen zich vrij bewegen en gaan en staan waar zij willen. Het is hun woonplek, hun thuis.

De keuzevrijheid wordt gecreëerd door het aanbieden van verschillende arrangementen op het gebied van wonen, service, activiteiten en zorg.

De betaalbaarheid wordt gecreëerd door ook voor de laagste inkomens (alleen AOW) een kwalitatief hoogstaand arrangement te bieden.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Herbergier Tilburg

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Terug naar de eenvoud
Elk huis wordt geleid door zelfstandig zorgondernemers. Met hun werkwijze laten de zorgondernemers zien dat voor het verlenen van goede zorg en dienstverlening geen bureaucratie, vergadercultuur en ingewikkelde procedurele omschrijvingen van het dagelijks leven nodig zijn. De zorgondernemers zijn in principe 24 uur per dag en 7 dagen per week aanwezig en kunnen zich in een Herbergier weer bezighouden met wat zij het liefste doen: voorwaarden scheppen voor liefdevolle aandacht en goede zorg voor hun gasten. 

De visie en ambitie voor de toekomst:
De Drie Notenboomen heeft de ambitie om jaarlijks 5 Herbergiers te openen en gaandeweg te voorzien in een landelijk netwerk van kleinschalige en servicegerichte woonvoorzieningen voor mensen met geheugenproblemen. Welke veranderingen er op het gebied van financiering, regelgeving, kwaliteit en trends ook komen; de basiswaarden van warmte, veiligheid en bescherming blijven het uitgangspunt. Het zelfstandig ondernemerschap in combinatie met een franchiseconstructie heeft de volgende voordelen:

De eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd.
De kosten blijven laag.
Door samen te werken met strategische partners kunnen voldoende gelden vrij worden gemaakt om voorop te blijven lopen als vernieuwer in de zorg.

Contactpersoon

Vacatures Herbergier Tilburg ({{numVacatures}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

{{loc.title}}
Op dit moment heeft Herbergier Tilburg geen vacatures open staan.

Vrijwilliger vacatures Herbergier Tilburg ({{numVrijwilligers}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
{{loc.title}}

Op dit moment heeft Herbergier Tilburg geen vrijwilliger vacatures open staan.