Wij vragen

Het Gastenhuis is een jonge, kleinschalige zorgformule, speciaal voor mensen met dementie. Voor het openen van (en leiding geven aan) onze vestiging in Deurne, zijn wij op zoek naar een bevlogen zorg(echt)paar dat beschikt over de juiste zorginstelling. Mensen die begrijpen dat goede dementiezorg draait om persoonlijke aandacht. Die de tijd willen hebben om een band met iemand op te bouwen. En die daarbij af durven gaan op hun gevoel.

In een Gastenhuis wordt bovenal gewoond en geleefd. We helpen onze bewoners daarbij zoveel mogelijk hun eigen identiteit, levensritme en zelfstandigheid te behouden. Dit doen we in nauwe samenwerking met mantelzorgers en andere personen uit het eigen sociale netwerk van onze bewoners. Dagelijks wordt er vers gekookt in de open keuken, we zorgen voor voldoende beweging, gaan graag naar buiten en hebben veel aandacht voor sociaal contact. In een Gastenhuis wonen circa 20 gasten en op den duur zijn ook mensen met dementie die niet in Het Gastenhuis wonen welkom voor dagactiviteiten. Is er in de directe omgeving behoefte aan een stukje thuiszorg? Ook dan kunnen we dat organiseren.

Het Gastenhuis Deurne
Het Gastenhuis Deurne wordt gerealiseerd in het karakteristieke hoofdgebouw van de voormalige LTS aan de Haspelweg. Midden in een mooie, groene woonwijk. Het gebouw wordt volledig gerestaureerd en zal haar authentieke uitstraling behouden. Naar verwachting zal Gastenhuis Deurne medio 2020 haar deuren openen.

Samen met je partner
Het Gastenhuis Deurne run je samen met je partner. Jullie komen beide bij ons in dienst en verhuizen zelf ook naar het Gastenhuis. Uiteraard beschikken jullie daar over een eigen privéwoning. Voorwaarde is dat minimaal één van jullie een BIG-geregistreerde verpleegkundige is, met ruime ervaring in de psychogeriatrische zorg. In de wijk waar jullie vestiging staat, gaan jullie een eigen netwerk opbouwen dat wordt ingezet bij de zorg voor jullie gasten. Het vergroten van openheid en kennis over dementie is een belangrijke doelstelling. Ook spelen jullie een belangrijke rol in de beeldvorming rond de totale zorgformule.

Verantwoordelijk van A tot Z
Jullie zijn verantwoordelijk voor alles wat met de zorg voor jullie gasten te maken heeft. Thuiszorg en dagbesteding, medisch en huishoudelijk. Er is niets wat buiten jullie om gaat. Ook voor het samenstellen van jullie team en het selecteren van bewoners zijn jullie volledig zelf verantwoordelijk. In de werving worden jullie ondersteund.

Alle steun van de zorgformule waartoe je behoort
In de maanden voorafgaand aan de opening begeleiden we jullie bij de voorbereidingen en nemen jullie deel aan een opleidingstraject. Ook daarna blijven we jullie ondersteunen bij het uitvoeren van je functie. Denk daarbij aan ondersteuning op het financiële vlak, op het gebied van kwaliteit en personeel en communicatie met familie. Omdat jullie onderdeel uitmaken van een zorgformule hebben jullie ook steun aan collega zorgpioniers.

Belangrijke eigenschappen
Jullie zijn ondernemend, initiatiefrijk, hebben leidinggevende ervaring en een groot empathisch vermogen. Een stabiele relatie is onmisbaar en het is belangrijk dat jullie bereid zijn te verhuizen.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende