Huisartsencoöperatie West-Brabant

Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB), voorheen Zorggroep West-Brabant,  is een coöperatie van 96 huisartsen in de regio westelijk West-Brabant en Tholen. HCWB heeft als doel haar huisartsen te ondersteunen in het gezamenlijk realiseren van toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire zorg voor patiënten met een chronische aandoening.

HCWB heeft de volgende multidisciplinaire zorgprogramma’s: Diabetes Mellitus type 2 (DM), Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM) chronische longziektes (COPD) en Astma (CZ) gecontracteerd met de zorgverzekeraars.

De zorg wordt geboden vanuit de huisartsenpraktijk, in samenwerking met andere eerstelijns disciplines, zoals de diëtiste, gespecialiseerde verpleegkundige, podotherapeut en medisch specialisten.

Het bureau van HCWB faciliteert en ondersteunt de aangesloten huisartsenpraktijken, waaronder:

  • Onderhandelen met zorgverzekeraars en ketenpartners m.b.t contract en tarief
  • Verwerken van declaraties van aangesloten huisartsen (praktijken)
  • Bewaken van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening
  • Organiseren van nascholingen
  • Informeren van de huisarts over de (landelijke) ontwikkelingen van de eerstelijns gezondheidszorg

Werken bij

Het team draagt integraal zorg voor alle operationele, tactische en strategische taken van de coöperatie. Een belangrijke taak daarbij is de borging van een goede afstemming en informatievoorziening tussen aangesloten partijen, met partners in de keten of met andere externe zorgaanbieders.

Contactpersoon

mevr. H.(Irma)P.C. van der Pluijm

Locaties

Huisartsencoöperatie West-Brabant

Belder 2
4704 RK  Roosendaal

Vacatures Huisartsencoöperatie West-Brabant

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Huisartsencoöperatie West-Brabant maak dan een vacature-alert aan.

Eerstelijns- en huisartsenzorg
Belder 2
4704 RK
 Roosendaal