Wij vragen

Wij vragen van u om mee te denken, een mening te vormen en advies te geven over het beleid en de diensten van Huisartsencoöperatie West-Brabant. Als voorzitter van de cliëntenraad vervult u de rol die bij deze functie past. Over de inhoud van de functie verwijzen wij naar het functieprofiel.

Ons aanbod

Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) wil dat huisartsenzorg zo veel mogelijk aansluit bij de behoefte van patiënten en richt hiervoor een cliëntenraad op. In deze nieuw op te richten raad is plaats voor drie tot vijf personen (voorzitter en leden). Wilt u vanuit patiëntenperspectief een bijdrage leveren aan het beleid van de huisartsenzorg in westelijk West-Brabant en Tholen? En beschikt u over juiste kwaliteiten? Dan komen wij graag met u in contact.

Huisartsencoöperatie West-Brabant maakt zich sterk voor een goed georganiseerde zorg in westelijk West-Brabant en Tholen. De coöperatie zorgt voor samenwerking, ondersteuning en organisatie voor de bijna 100 aangesloten huisartsenpraktijken. Zodanig dat mensen (patiënten) in westelijk West-Brabant en Tholen goede en doelmatige zorg ontvangen.
Uw huisartsenpraktijk is bij HCWB aangesloten.

Om de huisartsenzorg zo veel mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van patiënten richt Huisartsencoöperatie West-Brabant een cliëntenraad op. De cliëntenraad adviseert vanuit het perspectief van patiënten over het beleid en de dienstverlening van de coöperatie en aangesloten huisartsenpraktijken.

Huisartsencoöperatie West-Brabant zoekt drie tot maximaal vijf leden waaronder een voorzitter. Als lid of voorzitter van de cliëntenraad woont u in westelijk West-Brabant en Tholen. Uw huisartsenpraktijk is aangesloten bij Huisartsencoöperatie West-Brabant.

Wat is een cliëntenraad?

De cliëntenraad is het wettelijk geregelde medezeggenschapsorgaan van patiënten en daarmee de belangenbehartiger van de patiënten die naar de aangesloten huisartsenpraktijken van Huisartsencoöperatie West-Brabant komen. De cliëntenraad heeft advies- en instemmingsrecht conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies vanuit het perspectief van patiënten over het beleid en de dienstverlening van Huisartsencoöperatie West-Brabant. Dit doen de leden op basis van hun kennis, ideeën en ervaringen. U kunt denken aan onderwerpen als bereikbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid en effectiviteit van de zorg.


Wat wij u bieden

Wij bieden u deelname aan het wettelijk geregelde medezeggenschapsorgaan van Huisartsencoöperatie West-Brabant om namens de cliëntenraad mee te denken over huisartsenzorg in uw regio. Uw mening is belangrijk!

U ontvangt een vrijwilligersvergoeding voor uw werkzaamheden.

De cliëntenraad zal worden ondersteund door een onafhankelijk ambtelijk secretaris.

De cliëntenraad vergadert tenminste vier keer per jaar met de bestuurder. Daarnaast heeft de cliëntenraad een eigen overleg, ook tenminste vier keer per jaar.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd?

Wij ontvangen graag uw motivatie met cv vóór 26 januari 2021. Op woensdag 3 februari 2021 zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden. Wilt u meer informatie over de cliëntenraad en/of het voorzitterschap? Neem dan contact op met Hanneke Griffioen (ambtelijk secretaris van de cliëntenraad) per e-mail: hgriffioen@zorgbelang-brabant.nl of bel naar 06-51579125.

Vorige Volgende