Wij vragen

Gezocht voor diverse praktijken in de regio:

Praktijkondersteuner Huisarts GGZ kind en jeugd

Ben jij die veelzijdige spin in het web binnen de eerste lijn, die zich aan directe GGZ patiëntenzorg wil wijden binnen de dynamische setting van de huisartsenpraktijk? Maar ook kan netwerken met de medewerkers binnen het sociale domein, de GBGGZ en SGGZ?

Het betreft een functie waarin de GGZ in de breedte wordt ingevuld, omdat er in de huisartsenpraktijk een divers aanbod aan psychosociale problematiek bestaat.

De organisatie
Haspel is bijna tien jaar geleden opgericht door en voor huisartsen. Het werkgebied van Haspel is Noord-Brabant Noordoost. Haspel biedt hoogwaardige en innovatieve GGZ zorg in de huisartsenpraktijk.

Voor de huisarts is een extra budget beschikbaar voor eHealth en consultatie van psychiater en psycholoog. Deze innovaties worden door de POH-GGZ van Haspel gedragen en geïmplementeerd.

De functie
Je krijgt (een) vaste huisartsenpraktijk(en) waar je gedetacheerd bent.
5% van je werktijd besteed je – onder andere in de avonduren – aan overleg met je collega’s en andere professionals (bv. psychiater), intervisie, opleiding, training en werkoverleg en casuïstiekbesprekingen.
Het totale team van Haspel bestaat uit ruim 45 collega’s.
Je maakt ook deel uit van je eigen intervisiegroep die bestaat uit ongeveer 8 leden.

Onze voorkeur gaat uit naar allround inzetbare praktijkondersteuners.

Taken

 • Ondersteuning van de huisarts
 • Probleemverduidelijkingsgesprekken
 • Triagegesprek; zo nodig doorverwijzen
 • Kortdurende begeleiding van patiënten onder behandeling bij de huisarts
 • Casemanagement van chronisch psychiatrische patiënten
 • Begeleiden van patiënten met gebruik van e-health
 • Opzetten van en motiveren voor groepscursussen voor specifieke patiëntengroepen
 • Implementatie van een zorgprogramma voor de brede Basis GGZ, met multidisciplinair overleg
 • Tot stand brengen van samenwerkingsrelaties met de wijkteams, basis GBGGZ en SGGZ

Opleiding en eisen

De praktijkondersteuner GGZ dient in het bezit te zijn van een diploma van een van de volgende opleidingen (minimaal op HBO bachelor niveau):

 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • Universitaire masteropleiding Psychologie met differentiatie klinische psychologie óf differentiatie klinische kinder- en jeugdpsychologie óf scholing POH-GGZ bij een Nederlandse hogeschool
 • Gezondheidskunde (Master of Science) met richting GGZ
 • Verpleegkundig specialist GGZ
 • HBO-V met differentiatie GGZ (of post HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker óf GGZ agoog) én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse hogeschool
 • B-Verpleegkundige én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse hogeschool
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ agoog (of post HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker) én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse hogeschool
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Bachelor Social Work) met differentiatie GGZ agoog (of post HBO opleiding gedragstherapeutisch medewerker) én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse hogeschool
 • Verpleegkundige maatschappelijke gezondheidszorg met specialisatie GGZ én scholing POH-GGZ bij een Nederlandse hogeschool.
 • (eventueel kan worden gestart, mits tegelijkertijd de opleiding tot POH GGZ wordt opgepakt)
 • Voor POH GGZ Ouderen geldt opleiding casemanagement dementie en/of ruime werkervaring met Ouderen in de GGZ.
 • In bezit zijn van een rijbewijs en het kunnen beschikken over een eigen auto zijn een absolute voorwaarde.

Werkervaring
Gelet op de zwaarte van de functie is naast opleiding ook relevante werkervaring gewenst.
Wij zijn op zoek naar GGZ professionals met minimaal 3-5 jaar behandelervaring in de jeugd GGZ. Ervaring met groepsinterventies is een pré.

Competenties

Om de taken goed uit te kunnen voeren heeft de POH-GGZ competenties op het gebied van:

 • Psychische, psychosociale en psychiatrische problemen/aandoeningen, psychopathologie
 • Ontwikkeling op het terrein van de generalistische eerstelijns GGZ
 • Ervaring met kind en jeugdpsychiatrie
 • Bekend zijn met de (organisatie van) eerstelijns en tweedelijnszorg op het gebied van GGZ
 • Bekend zijn met en inzicht hebben in (de organisatie van) de aanpalende voorzieningen op het gebied van preventie
 • Bekend zijn met kwaliteitsontwikkelingen in de GGZ en deze in de praktijk kunnen implementeren
 • ICT (monitoring en aanleveren beleidsinformatie)
 • Affiniteit met ICT ten behoeve van eHealth
 • Adviserende en coördinerende kwaliteiten
 • Netwerk- en samenwerkingsvaardigheden

Ons aanbod

Wij bieden een arbeidsovereenkomst in eerste instantie aan voor bepaalde tijd en een arbeidsduur van minimaal 16 uur en maximaal 32 uur per week.

De salariëring vindt plaats op basis van ervaring. De functie van POH-GGZ is ingeschaald in schaal 8 conform de CAO Huisartsenzorg (minimaal € 3095 en maximaal € 4051 bruto per maand op fulltime basis).

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende