Huisartspraktijk Waale

Huisartspraktijk, Urogynaecologische kaderhuisartszorg

Binnen de gespecialiseerde huisartsenzorg is ZorrooPLUS enkele jaren geleden gestart met urogynaecologie door kaderhuisartsen in Oosterhout. De locatie Breda is operationeel vanaf januari 2021. Er is een prettige samenwerking ontstaan tussen huisarts, kaderhuisarts, gynaecoloog, uroloog, continentieverpleegkundige en bekkenbodemtherapeut, waardoor de patiënt de juiste zorg kan krijgen. Voor patiënten is de uro-gynaecologische zorg door te kaderarts een aanvulling op het pakket van de eigen huisarts.

Leren bij

Wij leiden op tot praktijkondersteuner, spreekuurondersteuner en praktijktriagist.

Locaties

Huisartspraktijk Waale

Evert Spoorwaterstraat 47
4827 LL  Breda
Eerstelijns- en huisartsenzorg
Geestelijke Gezondheidszorg
Evert Spoorwaterstraat 47
4827 LL
 Breda