Wij vragen

Organisatie

We bieden tijdelijke zorg aan mensen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn flexibel, laagdrempelig en we werken ambulant: we komen naar de cliënt toe en we laten niet snel los.

Let op: impegno werkt met het waarschuwingsregister!

Algemene kenmerken
Jij biedt onder supervisie van de teamcoach en coaching van de regiebegeleider dagelijkse individuele ambulante begeleiding. Het doel is om cliënten te ondersteunen en te motiveren tot het vergroten van hun zelfredzaamheid. Jij werkt samen met de cliënt en levert een bijdrage aan het opstellen van een begeleidingsplan met doelen gericht op verschillende leefgebieden.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Begeleidt, stimuleert en ondersteunt de cliënt bij diverse lichte praktische activiteiten in de woon-/leefsituatie;
 • Draagt bij aan aanleren van nieuwe vaardigheden m.b.t. praktische hulpvragen;
 • Het aanleren van vaardigheden van structuur in de ADL-behoeften;
 • Verbeteren en/of stabiliseren van financiële en administratieve situatie;
 • Aanbrengen en/of toeleiden naar een zinvolle dag en/of weekstructuur;
 • Versterken/Uitbouwen van het sociaal netwerk;
 • Voert t.a.v. punt 1 t/m 6 frequent overleg met de ambulant begeleider/regiebegeleider, laat zich hierin coachen en volgt adviezen op;
 • Het geven van voorlichting, informatie, advies over mogelijke handelwijze bij instanties;
 • Draagt bij aan toeleiding naar (voorliggende) voorzieningen;
 • Bij een eventuele stagnatie tijdens het begeleidingstraject wordt overleg gepleegd met de ambulant begeleider/regie begeleider zodat hij/zij een inhoudelijk besluit kan nemen dat door de ondersteunend begeleider wordt uitgevoerd;
 • Legt huisbezoeken af naast de afspraken op de vestiging;
 • Neemt deel aan nieuwe tijdelijke projecten/pilots;
 • Is betrokken bij het werven van nieuwe cliënten.

Competenties en vaardigheden:

 • Contactuele en communicatieve vaardigheden
 • Vraag- en oplossingsgericht werken
 • Doel- en resultaatgericht werken
 • Ondernemend, flexibel en innovatief
 • Inzichtelijk en verantwoord werken
 • Samenwerken in (multid.) netwerken en zelfsturende teams
 • Professioneel en kwaliteitsgericht
 • Past (zelf)reflectie toe
 • Ondersteunt de cliënt in het proces naar meer zelfredzaamheid
 • Kan ongewenst gedrag van cliënt hanteren
 • Gaat uit van de wensen en mogelijkheden (krachten) van de cliënt (vanuit de benaderingswijze en tools van signs of safety)
 • Motiveert en ondersteunt bij gedragsverandering
 • Er zal een VOG opgevraagd worden (vereiste)

Ons aanbod

Wij bieden:

 • Een uitdagende en afwisselende functie met veel persoonlijke vrijheid;
 • Een positief en ondernemend werkklimaat waar je snel veel leert;
 • Werken in kleine betrokken teams waar je stem telt;
 • In het kader van deskundigheidsbevordering biedt impegno een aantal trainingen aan. Voorbeelden zijn: Signs of Safety, Deëscaleren d.m.v. eigen weerbaarheid, Suïcidepreventie en Psychiatrie;
 • Arbeidscontract voor 12 maanden met hierna zicht op een vast contract;
 • Salariëring in overleg volgens de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen functiegroep 35;
 • Individueel opleidingsbudget (1.5% loopbaanbudget bovenop je bruto salaris).

Criteria

 • Woonachtig binnen een straal van 20 km
 • In bezit van rijbewijs B én eigen vervoer
 • Kennis van en ervaring met GGZ-problematiek
 • Kan werken met targets
 • Kennis van de lokale sociale kaart

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende