Wij vragen

Wij zoeken een manager die naast het aansturen van 1 of meerdere teams (max 5), impegno verder op de kaart wil zetten. Iemand die contacten makkelijk aangaat en (verder) wil bouwen aan diverse samenwerkingen in de regio. Daarnaast werk je vanuit de volgende kernwaarden: lef en doortastendheid, oprechte verbinding, toegankelijkheid.

Voor bovenstaande hebben wij: 2 vacatures in Noord-Brabant en 1 vacature in Utrecht Oost.

Onze organisatie

Specialistische met integrale aanpak

impegno is een organisatie in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en werkt met zelforganiserende teams voor Begeleiding volwassenen, teams voor Jeugd & Gezin, teams voor Behandeling volwassenen en teams voor Huishoudelijke Ondersteuning. De teams, met elk hun eigen discipline, werken nauw samen en maken gebruik van elkaars kwaliteiten. De cliënt of het gezin profiteert van de samenwerking onderling. We werken sterk wijkgericht. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt of het gezin afspreken: thuis of in de eigen omgeving wanneer dat kan en op een locatie van impegno als dat nodig is. We zien onszelf als een specialistische dienstverlener met verschillende disciplines. Cliënten en gezinnen hoeven niet voor elk deel van de problematiek naar een andere instelling verwezen te worden.

impegno werkt samen met de cliënt (en zijn omgeving) aan duurzame en meetbare resultaten. We leveren samen betere zorg door lef en doortastendheid, toegankelijkheid en oprechte verbinding met cliënten, collega’s en partners. Een cliënt ondersteunen alsof het familie is, maar dan met een professionele jas aan.

Wat onderscheidt impegno van andere organisaties in de GGZ, Jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning?

 • impegno gelooft in, en ondersteunt professionele autonomie van goed opgeleide medewerkers in kleinschalige teams.
 • Onze medewerkers kunnen naar eigen inzicht efficiënte en onorthodoxe oplossingen bieden.
 • Onze medewerkers geven minder snel op, durven verder te gaan.

Functie

Algemene kenmerken van de functie
De manager betreft een functie met een operationeel en/of tactisch/strategisch karakter. De manager zal dus naast het operationeel leidinggeven ook mede het beleid ontwikkelen voor de middellange termijn en zich inzetten om te netwerken (koud en warm) in de regio, om op die wijze een gezicht te geven aan de organisatie.

De manager heeft het vermogen om complexe zaken snel te doorzien en te vereenvoudigen, kan veel tegelijk, stuurt redelijk makkelijk grote groepen mensen aan en heeft een sterk verbindend vermogen. Heeft daarnaast het vermogen om mensen mee te krijgen met hun ideeën en visie. De manager heeft een helikopterview.
De manager is belast met het leidinggeven aan 1 of meerdere teams (max 5).

Doel van de functie
De manager is de spil tussen samenwerkingspartners, verwijzers, opdrachtgevers/financiers en de medewerkers. De manager zorgt tevens voor de vertaalslag tussen het management en het team.
De manager is verantwoordelijk voor het monitoren van de interne processen en protocollen en de naleving hiervan en draagt bij aan de implementatie van en controle op bestaande en nieuwe (gemeentelijke) procedures. Daarnaast richt de manager zich op het vergroten van de instroom in het team/ de regio.

Organisatorische positie
De manager ressorteert hiërarchisch onder de directeur begeleiding. De manager geeft zowel operationeel, tactisch als strategisch leiding (afhankelijk van ervaring en competenties) aan de medewerkers van het teams/ de teams.

Ons aanbod

Aanbod

Wij bieden:

 • Een uitdagende en gevarieerde functie in een super leuk bedrijf;
 • Informele cultuur waarin eigen initiatief en goede ideeën zéér worden gewaardeerd en aangemoedigd;
 • Een positief en ondernemend werkklimaat met oog en waardering voor de medewerkers;
 • Individueel opleidingsbudget (loopbaanbudget);
 • Diverse opleidingen om vakkennis en persoonlijk functioneren verder te ontwikkelen;
 • Laptop en mobiel gericht op 'de moderne werkplek';
 • Auto van de zaak met tankpas.
 • Salariëring volgens cao GGZ in functiegroep 55 of 60 (afhankelijk van ervaring).

Interesse?

Meer informatie nodig?

Mail je vraag naar sollicitatie@impegno.nl
Let op: sollicitaties via sollicitatie@impegno.nl worden niet in behandeling genomen.

Vorige Volgende