Wij vragen

Wij zoeken een zeer gedreven programmamanager die, naast het aansturen van de managers (max 8 fte), impegno Huishoudelijke Ondersteuning (opgestart in 2015) verder op de kaart wil zetten.

Iemand die contacten makkelijk aangaat en (verder) wil bouwen aan de groei van het bedrijf en diverse samenwerkingen in de regio. Daarnaast werk je vanuit de volgende kernwaarden: lef en doortastendheid, oprechte verbinding, toegankelijkheid. Dat is de wijze van waaruit wij ons werk doen.

Let op: impegno werkt met het Waarschuwingsregister!

impegno vindt een veilige (werk)omgeving uitermate belangrijk en is om die reden ook aangesloten bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de sollicitatieprocedure zal gecontroleerd worden of kandidaten geregistreerd staan in dit register. Daarnaast is het voor alle nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen.

Onze organisatie

We bieden tijdelijke zorg aan mensen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en daardoor dreigen uit te vallen. We zijn flexibel, laagdrempelig en we werken ambulant: we komen naar de cliënt toe en we laten niet snel los.

Functie

Algemene kenmerken van de functie
Wij zoeken een ambitieuze en ervaren programmamanager. Het betreft een functie met een tactisch/strategisch karakter. Je bent krachtig in de sturing op proces en resultaten, waarbij je in staat bent om te wisselen in managementstijl wanneer de situatie daarom vraagt. Met jouw analytische en oplossingsgerichte vaardigheden los jij de problematiek van opdrachtgevers goed op. Jij heb goede sociale vaardigheden en laveert soepel op diverse lagen en niveau’s.

Als eindverantwoordelijke voor de bedrijfsvoering, resultaten en financien, realiseer jij de opdracht binnen de daarvoor geldende kaders qua (doorloop)tijd, budget, kwaliteit en samenwerking tussen belanghebbenden. Jij bent het aanspreekpunt voor de 6 managers en stuurt hen aan. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de opdracht, gebruik makend van de aanwezige kennis. Je weet experts op de juiste wijze te positioneren en te verbinden. Je geeft invulling aan het strategisch partnerschap met de gemeentes door te fungeren als eerste aanspreekpunt. Jij treedt op als primair verantwoordelijke richting bijvoorbeeld wethouders, netwerk- en ketenpartners en overige stakeholders.


Doel van de functie
De programmamanager is de spil tussen samenwerkingspartners, verwijzers, opdrachtgevers/financiers en de managers. De manager zorgt tevens voor de vertaalslag tussen het directie en het management.
De programmamanager is verantwoordelijk voor het monitoren van de interne processen en protocollen en de naleving hiervan en draagt bij aan de implementatie van en controle op bestaande en nieuwe (gemeentelijke) procedures. Daarnaast richt de programmamanager zich op het vergroten van de instroom.

Organisatorische positie
De programmamanager ressorteert hiërarchisch onder de Directeur Bestuurder GGZ volwassenen en Huishoudelijke ondersteuning.

Ons aanbod

Aanbod

Wij bieden:

  • Een uitdagende en gevarieerde functie in een super leuk bedrijf ????
  • Informele cultuur waarin eigen initiatief en goede ideeën zéér worden gewaardeerd en aangemoedigd;
  • Een positief en ondernemend werkklimaat met oog en waardering voor de medewerkers;
  • Een fijne club relatief jonge, maar zeer gedreven managers om op een coachende en faciliterende manier

leiding aan te geven.

  • Individueel opleidingsbudget (loopbaanbudget);
  • Diverse opleidingen om vakkennis en persoonlijk functioneren verder te ontwikkelen;
  • Laptop en mobiel gericht op 'de moderne werkplek';
  • Auto van de zaak met tankpas.
  • Contract voor minimaal 1 jaar.
  • Salariëring volgens cao GGZ in functiegroep 65 (max €5439 per maand obv 36 uur per week).

Interesse?

Meer informatie nodig?

Mail je vraag naar sollicitatie@impegno.nl

Let op: sollicitaties via sollicitatie@impegno.nl worden niet in behandeling genomen.

Vorige Volgende