Wij vragen

In de functie van POH-GGZ biedt je zorginhoudelijke ondersteuning binnen de huisartsenzorg aan alle patiënten met klachten van (mogelijk) psychische, psychosociale of psychosomatische aard. De POH-GGZ is verantwoordelijk voor:

 • Het geven van een goed doorverwijzingsadvies aan de huisarts.

 • Het ondersteunen van de huisarts met kortdurende (preventieve) interventies en begeleiding en ondersteuning van patiënten.

De belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Onderzoek en observatie en screening, intake, klachtenanalyse en probleemverkenning. Voorstellen en advies aan de huisarts.

 • Begeleiding. Interventies binnen behandeling gericht op gedragsverandering of begeleiding van zelfhulp. Het geven psycho-educatie. Preventieve interventies zoals geïndiceerde preventie en terugvalpreventie.

 • Ketensamenwerking met het sociale domein zoals bv. maatschappelijk werk, jeugdzorg, ouderenzorg en welzijnszorg.

 • Het coördineren en stimuleren van deze ketensamenwerking.

FUNCTIE-EISEN

 • Je hebt SPV of hbo-verpleging met POH GGZ Opleiding

 • Je bent BIG-geregistreerd.

 • Je denkt graag buiten de kaders om cliënten te helpen én Indigo te helpen groeien.

 • Je bent ondernemend en oplossingsgericht.

 • Je kunt goed zelfstandig/solistisch werken en bent pro actief

 • Je bent sociaal en goed in het leggen van contact met andere ketenpartners en je collega’s

 • Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.

Ons aanbod

We hebben meerdere POH vacatures:

Wij bieden je een uitdagende functie bij een jong, groeiend bedrijf met korte lijnen. Er is ruimte voor creativiteit en eigen initiatieven. Je maakt deel uit van een landelijke organisatie waarin iedereen veel kennis deelt en de missie heeft de Basis GGZ in Nederland te verbeteren. Indigo heeft aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals diverse scholingsmogelijkheden en een goede pensioenvoorziening. Salariëring volgens CAO GGZ. Uitzicht op vast dienstverband.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende