Wij vragen

Wat ga je doen

Als er sprake is van ernstige (opvoedings)problemen en de ontwikkeling of veiligheid van het kind in gevaar komt, kan de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel, zoals ondertoezichtstelling (OTS) of voogdij opleggen. Bij een OTS begeleid jij ouders en houd je toezicht bij de opvoeding. Samen bepalen jullie wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Daarbij kijk je vooral naar de sterke kanten en de mogelijkheden van het gezin.
Bij voogdij neem je de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind over, bepaal je door wie het kind wordt opgevoed, houd je toezicht en treed je op als wettelijk vertegenwoordiger.

 • Uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen in een justitieel kader aan minderjarigen die bedreigd worden in hun ontwikkeling.
 • Verzamelen en kennis nemen van relevante informatie.
 • Bespreken en opstellen, dan wel bijstellen van hulpverleningsplannen, in overleg met jeugdigen en ouders/opvoeders.
 • (Doen) Uitvoeren van het hulpverleningsplan door het (doen) begeleiden van en bieden van hulp aan jeugdigen en het cliëntsysteem.
 • Realiseren, volgen en evalueren van zorg (casemanagement).
 • Beoordelen van de noodzaak tot het nemen van beschermende maatregelen.
 • Rapporteren over en juridisch onderbouwen van de bevindingen van de resultaten en wijze van Hulpverlening aan de Kinderrechter en/of de Raad van de Kinderbescherming.
 • Evalueren van de hulpverlening aan de hand van de geformuleerde doelen.
 • In de toekomst bereid zijn om ook bij andere onderdelen in de Jeugdzorg inzetbaar te zijn.

Wij vragen

 • Afgeronde HBO-opleiding (MWD, Pedagogiek of SPH).
 • Delta gecertificeerd. Indien niet gecertificeerd, dien je binnen 10 maanden na aanstelling het Delta certificaat te behalen.
 • Werkervaring in de jeugdzorg bij voorkeur als medewerker Jeugdbescherming.
 • Bij voorkeur kennis van de ontwikkelingen binnen de juridische wet- en regelgeving en de sociale kaart.
 • Bij voorkeur kennis van de landelijke en provinciale protocollen en richtlijnen die voor de uitvoering van de maatregelen zijn vastgesteld.
 • Kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie.
 • Resultaatgericht kunnen werken
 • Goed kunnen samenwerken
 • Communicatieve en onderhandelingsvaardigheden.
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Sociale vaardigheden, nodig om belangentegenstellingen te overbruggen
 • Planmatig en methodisch kunnen werken.
 • Gezien de aard van de functie en de omvang van het werkgebied is het bezit van een rijbewijs en een beschikbare auto een vereiste.
 • Bij voorkeur geregistreerd bij het kwaliteitsregister Jeugdzorg (SKJ), dan wel een voorlopige registratie bij aanvang dienstverband.

Competenties

 • Dienstverlenend en klantgericht;
 • Engagerend en positionerend;
 • Zelfstandig en proactief;
 • Probleemoplossend vermogen;
 • Stressbestendig;
 • Mentale weerbaarheid;

  LET OP: Als je niet aan de opleiding- en registratievereisten voldoet, heeft het geen zin om te solliciteren.

Ons aanbod

We bieden je een salaris van maximaal € 4.012,02 per maand bij een 36-urige werkweek en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in eerste instantie 1 jaar. Het salaris is ingedeeld in schaal 10, CAO Jeugdzorg.

Je werkdagen bepaal je in gezamenlijk overleg. Je werkt met betrokken collega’s die met hart en ziel kinderen en jongeren begeleiden om samen tot een veilige thuissituatie te komen.

Deze vacature is verlopen