Wij vragen

Wij zoeken leden voor de klachtencommissie cliënten
Bent u degene die de commissie komt versterken?

Jeugdbescherming Brabant beschermt kinderen en jongeren als de veiligheid of ontwikkeling in gevaar is. Dit doen wij in de regio Noord-Brabant vanuit vier locaties: ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Helmond en Roosendaal. De ruim 400 medewerkers van Jeugdbescherming Brabant begeleiden de ouders en gezinnen bij de verzorging en opvoeding van hun kinderen. De hulp is vaak opgelegd door een kinderrechter, maar kan ook vrijwillig zijn. Jeugdbescherming Brabant voert de maatregel uit. Wij werken daarbij in het gezin altijd nauw samen met de (pleeg)ouders, het kind en met andere betrokken zorgverleners en organisaties.

De klachtencommissie cliënten

De medewerkers van Jeugdbescherming Brabant doen elke dag opnieuw hun best hun werk zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch kan zich de situatie voordoen dat een cliënt niet tevreden is over de dienstverlening of de manier waarop hij/zij behandeld wordt. De cliënt kan dan een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. De commissie behandelt de klacht volgens onze klachtenregeling (zie voor deze regeling de website van de organisatie).

In verband met het rooster van aftreden en door het bestaan van vacatures is de commissie op zoek naar drie nieuwe leden.

Voor de behandeling van iedere klacht wordt uit de beschikbare leden een commissie van drie leden samengesteld, de zgn. hoorcommissie. De hoorcommissie wordt voorgezeten door een (plaatsvervangend) voorzitter, één van de andere twee leden fungeert als secretaris.

Ons aanbod

Wat gaat u doen

U bent minimaal vier dagdelen per maand op werkdagen beschikbaar voor hoorzittingen en bereid periodiek deel te nemen aan intern overleg, bijeenkomsten voor intervisie en deskundigheidsbevordering.

Het voorbereiden van de behandeling van een klacht, respectievelijk de hoorzitting, maakt onderdeel uit van de werkzaamheden. De hoorzittingen worden gehouden op die vestiging waar de indiener van de klacht, cliënt is. De vestigingen zijn gesitueerd in Helmond, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Roosendaal. Het kan ook voorkomen dat de hoorzitting digitaal (via MS-Teams) gehouden wordt.

Uw aanstelling is voor een periode van vier jaar; eenmalige herbenoeming is mogelijk.

Uw profiel

  • Affiniteit met de zorg voor jeugd.
  • Sociaal maatschappelijke betrokkenheid.
  • Algemeen bestuurlijke kwaliteiten.
  • Een HBO/academisch werk- en denkniveau.
  • Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, om in begrijpelijke taal met cliënten te kunnen communiceren.
  • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid ten behoeve van het opstellen van uitspraken.
  • In staat de complexiteit van de praktijk van de jeugdzorg te doorgronden, een evenwichtig en onafhankelijk oordeel te vormen en dit oordeel aan cliënten en professionals over te brengen.
  • Ter bevordering van de diversiteit binnen de klachtencommissie bezit u bij voorkeur deskundigheid op één of meerdere van de volgende beleidsterreinen: jeugd(gezondheids)zorg, relevante wet- en regelgeving, kwaliteitszorg.
  • U bent niet werkzaam voor Jeugdbescherming Brabant
  • U beschikt voor uw aanstelling over een Verklaring Omtrent Gedrag.

De klachtencommissie wordt ondersteund door een secretariaat. De leden van de klachtencommissie ontvangen vacatiegelden en een reiskostenvergoeding (gebaseerd op werkgebied Noord-Brabant).

Deze vacature is verlopen

Recente Vacatures