Wij vragen

We zoeken mensen voor de locatie Lievenshove (Oosterhout).

Op Lievenshove zijn er open groepen, gesloten groepen, een meidengroep en een trajectgroep. Op de laatste groep worden jongeren voorbereid op terugkeer naar huis of zelfstandigheid. De behandeling is gericht op het leren omgaan met emoties en gedrag, waarbij we het soms destructieve gedrag vanuit de visie van verbindend gezag behandelen. We willen perspectief bieden op de leefgebieden wonen, onderwijs en vrije tijd. Op de locatie is een intensieve samenwerking met het onderwijs en ouders met als doelstelling een integrale systeemgerichte behandeling vorm te geven.

Ons aanbod

Samen met je team geef je uitvoering aan de residentiële behandeling van jongeren van 14 tot 18 jaar. Je werkt nauw samen met de behandelcoördinator, de gezinshulpverlener, de activiteitenbegeleider en natuurlijk het gezin/systeem van de jongere.

Interesse?

Juzt is een jeugdzorgorganisatie in West-Brabant en Zeeland en maakt werk van een veilig, stabiel leef- en werkklimaat voor zowel jongeren als medewerkers. In tijden van transitie gaan wij voor een stabiele personele bezetting. Wij staan voor verbinden, vertrouwen en vakmanschap. Juzt heeft een breed aanbod in jeugdhulpverlening voor kinderen en gezinnen met complexe opvoedingsvraagstukken. Van ambulant tot residentieel, van kind/ jongere tot vrouwenopvang en minderjarige vluchtelingen. Dit geeft medewerkers ruimte tot ontwikkeling en mobiliteit, je zit niet snel vast op een plek. Juzt levert hoogprofessionele jeugdzorg, biedt jou een breed scala aan opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.