Wij vragen

Pleegzorg is een vorm van hulpverlening die op indicatie en na zorgtoewijzing wordt verleend middels een pleeggezinplaatsing, waaraan een hulpverleningsplan ten grondslag ligt. Er bestaan verschillende varianten van pleegzorg.

Pleegouders nemen de opvoeding van het kind, afhankelijk van de thuissituatie tijdelijk of structureel, geheel of gedeeltelijk, over.

De pleegouders, maar ook het kind, de ouders en andere betrokkenen, worden bij een pleegzorgplaatsing intensief voorbereid, ondersteund en begeleid door een pleegzorg begeleider.

Globale functie-inhoud

In de functie van pleegzorg begeleider zorg je ervoor dat het verblijf van het pleegkind in het pleeggezin zo optimaal mogelijk verloopt en je bevordert de eventuele terugkeer naar het eigen gezin.

Daar waar terugkeer naar het eigen gezin niet mogelijk is, werk je toe naar een natuurlijke situatie van de opvoeding in het pleeggezin waarin begeleiding vanuit pleegzorg niet meer nodig is.

Het accent in de functie ligt op het begeleiden en coachen van de pleegouders en hun (pleeg)kinderen, met als doel hen te versterken in de (tijdelijke) opvoedrol. Voor een goed verloop van de pleegzorgplaatsing betrek je hier de ouders bij. Je ziet toe op de veiligheid van de plaatsing, je signaleert en herkent problemen en schakelt desgewenst hulp in, je adviseert en stelt plannen op mbt o.a. de bezoekregeling en het contact tijdens de pleegzorgplaatsing, je evalueert periodiek met de pleegouders, je begeleid pleegouders bij en na een terugplaatsing of overstap naar andere pleegzorg variant, je draagt zorg voor in- en externe rapportages aangaande het hulpverleningsproces en de registratie tbv doelrealisatie en dossiervorming en je informeert pleegouders voor een optimale taakvervulling (financiën, wet- en regelgeving).

Functie-eisen

Voor een goede invulling van de functie zoeken we kandidaten met een afgeronde relevante HBO opleiding (Maatschappelijk werk en Dienstverlening, Pedagogiek) en registratie in het SKJ register. Minimaal 2 jaar aantoonbare relevante werkervaring is een vereiste. Je beschikt over kennis van de wet- en regelgeving van en mbt pleegzorg, pedagogiek en ontwikkelingspsychologie en gezinssystemen. Daarnaast ben je resultaatgericht, integer en stressbestendig. Je beschikt je over sociale en communicatieve vaardigheden, improvisatievermogen en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je staat stevig in je schoenen en bent in staat om te gaan met de complexiteit van het werken met een diversiteit aan pleeggezinnen en andere sleutelfiguren en je weet daarbij op een verantwoorde wijze om te gaan met meervoudige partijdigheid.

Je beschikt over de benodigde schriftelijke (rapportage) vaardigheden. Tevens is het van belang dat je in staat bent je werkzaamheden zo te plannen en te organiseren dat je daarbij de juiste prioriteiten stelt.

In de functie van pleegzorgbegeleider bezoek je regelmatig de gezinssituatie, het beschikken over een rijbewijs en eigen vervoer, flexibiliteit en de bereidheid om te reizen en ook in de avond uren te werken is dan ook een vereiste.

Ons aanbod

De functie is gewaardeerd in salarisschaal 9 van de CAO-Jeugdzorg (max. € 3.739,00 bruto per maand bij

een 36-urige arbeidsweek). Voor de overige arbeidsvoorwaarden is de CAO-Jeugdzorg van toepassing.

Deze vacature is verlopen