Wij vragen

Het Diagnostisch Centrum Keinder biedt (observatie)diagnostiek aan kinderen en jongeren (van 2-18 jaar) en hun gezinssysteem op indicatie van onder andere Centra jeugd en Gezin /Jeugdzorgprofessionals, JeugdAdviesTeam, Jeugdbescherming en huisartsen Daarnaast verzorgt zij, op verzoek, de behandeldiagnostiek van kinderen/jongeren (zowel open en gesloten setting) van Juzt.

Wij zijn op zoek naar een gedragswetenschapper (psychodiagnosticus) voor 24-32uur.

Wat je gaat doen.

Als gedragswetenschapper/diagnosticus verricht je psychodiagnostisch onderzoek bij de jeugdigen en diens omgeving. De onderzoeken zijn onder andere gericht op intelligentie-, functie- en sociaal-emotioneel gebied.

Werkzaamheden bestaan uit het verrichten van testonderzoek (op genoemde gebieden), interviews en systeemonderzoek bij ouders en overige betrokkenen, observaties in verschillende situaties met name gericht op communicatie en interactie, verslaglegging en advies. Er wordt gewerkt volgens de werkwijze Keinder Express: handelingsgerichte diagnostiek die verricht wordt in een korte doorlooptijd, altijd vanuit het vier-ogen-principe via consultatie door een GZ-psycholoog.

Wat je meeneemt..

Voor een adequate invulling van de functie wordt een afgeronde academische opleiding in de (ontwikkelings-)psychologie of (ortho-)pedagogiek met een diagnostische aantekening vereist en wordt kennis van en/of ervaring met de voor de hulpverlening relevante methodieken wenselijk geacht. Bekendheid met (behandeling van) de doelgroep en ervaring met diagnostiek zoals die door Keinder wordt uitgevoerd, is daarbij een pré. Er worden met name eisen gesteld aan mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Naast een enthousiaste, innovatieve en inspirerende persoonlijkheid zijn een goed ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel, een flexibele instelling, gerichtheid op samenwerking, en een zorgvuldige, betrouwbare en invoelende houding van belang.

Ons aanbod

Wat je van ons kunt verwachten is..

Salariëring volgens de CAO-Jeugdzorg schaal 11 max € 4707,94 bruto per maand bij 36-urige werkweek. Naast de op de CAO-Jeugdzorg gebaseerde arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3% worden benefits en een prettige en uitdagende werksfeer geboden binnen een klein enthousiast team van collega’s.

Deze vacature is verlopen