Wij vragen

De sector Safegroup, onderdeel van Juzt, is gespecialiseerd in hulpverlening bij huiselijk- en eergerelateerd geweld en biedt crisisopvang, (ambulante) hulpverlening en deskundigheidsbevordering. Ons uitgebreide aanbod richt zich op het voorkomen, het stoppen en de gevolgen van huiselijk en eergerelateerd geweld. Voor de locatie Breda, West-Brabant, zoekt Juzt Safegroup wegens uitval voor tijdelijke uitbreiding van het team een Ambulant Hulpverlener (Volwassenen) 32-36 uur per week

Wie is Juzt-Safegroup?
Safegroup pakt huiselijk geweld aan en biedt hulp aan cliëntsystemen die vanwege geestelijke en/of lichamelijke mishandeling deze hulp nodig hebben. Waar nodig biedt Safegroup opvang, er is tevens een crisisunit. Safegroup is gevestigd in Breda en Dordrecht en biedt hulp in regio West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid.

Waar kom je te werken?
Het ambulant volwassen team van Safegroup biedt professionele begeleiding aan gezinssystemen in de thuissituatie die te maken hebben met huiselijk geweld. Dit team is gespecialiseerd in de casussen die de codes rood en oranje hebben gekregen in het Huiselijk Geweld Overleg (HGO) binnen de Veiligheidshuizen. De kernkwaliteit van dit team is de directe en outreachende inzet.

De prioriteit ligt bij de veiligheid en het stoppen van geweld.

Wat ga je doen?

Gezamenlijk met je collega's draag je iedere dag zorg voor het oppakken van casuïstiek die binnen komt via het Huiselijk Geweld Overleg ( HGO) . Het team neemt regie over iedere aan Safegroup toegewezen cliënt met een code oranje/ rood. Hulpverlening vindt zoveel als mogelijk bij de cliënt en diens systeem plaats. Je stelt zelfstandig een begeleidingsplan op, welke onderdeel kan zijn van een multidisciplinair behandelplan en voert dit met behulp van een systemische benadering uit.

Tot je takenpakket behoort ook het opzetten van netwerkberaden en het inzetten van awares.

Zorg dragen voor veiligheid staat altijd voorop, actief samenwerken met ketenpartners is een must! Het werk vraagt om een hoge mate van alertheid en daarnaast kunnen en durven te interveniëren en sturen in crisissituaties.

Wat verwachten we van je?

Naast een afgeronde, agogische HBO-opleiding (bv. SPH of MWD) wordt relevante werkervaring, bij voorkeur in een multidisciplinaire werkomgeving, wenselijk geacht. Je hebt affiniteit met de desbetreffende doelgroep en bent bekend met het systeemtheoretisch en gedragstherapeutisch denkkader. Je beschikt over een SKJ registratie.

Daarnaast herken je jezelf in de competenties; zelfstandig, coachen, verantwoordelijkheidsgevoel, sociaal, integer, communicatief vaardig, systeemgericht, stressbestendig en heb je improvisatievermogen bij interventies in crisissituaties.

Je houdt van een hectische werkomgeving.

De aard van het werk vraagt flexibiliteit in werktijden, dit betekent bereidheid van de ambulant hulpverlener om, in voorkomende gevallen, ook buiten de gewone kantooruren te werken.

In verband met de tijdelijke vervanging zoeken we naar iemand die direct beschikbaar is.

Heb jij ook ambulante ervaring met hulpverlening aan kinderen en hun gezinssysteem dan is dat een absolute pre. Bij voorkeur zoeken wij iemand die zowel volwassen als jeugdtrajecten kan vormgeven. Kennis van Signs of Safety is hiervoor een vereiste!

Ons aanbod

Het gaat om een vacature voor 32 uur. Het tijdelijke contract is ter vervanging van uitval door ziekte. Naast de op de CAO-Jeugdzorg gebaseerde salariëring schaal 9 (max.€ 3665,68 bruto per maand bij een 36-urige werkweek) kent Juzt aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en benefits en wordt een prettige uitdagende werksfeer geboden. Juzt kent een aantrekkelijk scholingsaanbod en ondersteuning bij (her)registratie.

Deze vacature is verlopen