Kempenhaeghe

Kempenhaeghe diagnosticeert en behandelt kinderen en volwassenen die (mogelijk) een complexe vorm van epilepsie, ernstige slaapstoornissen en/of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen hebben. Deze problemen kunnen gepaard gaan met andere aandoeningen en ook tot vragen leiden op het gebied van wonen, werken, leren en relaties. 

Voor diagnose en behandeling van vaak ingewikkelde zorgvragen is de kennis van meerdere specialisten nodig. Medisch specialisten, gedragswetenschappers, maatschappelijk werkers, paramedici en gespecialiseerde verpleegkundigen werken samen. In overleg komen ze tot een aanpak op maat voor de patiënt. Deze zogenoemde multidisciplinaire aanpak is wezenlijk voor onze benadering als expertisecentrum. Naast patiëntenzorg zijn wetenschappelijk onderzoek en overdracht van kennis aan verwijzers kerntaken van Kempenhaeghe. Als spil in tal van netwerken werken wij daaraan. 

Expertisecentrum
Bij Kempenhaeghe werken ongeveer 1100 medewerkers (750 fte's, exclusief De Berkenschutse). Het werkgebied van Kempenhaeghe is Zuid-Oost Nederland. De sector Diagnostiek & Behandeling van Kempenhaeghe beschikt onder meer over afdelingen voor kortdurende opname en vervolgopname. Kempenhaeghe heeft twee hoofdlocaties: in Heeze en in Oosterhout, locatie Hans Berger Kliniek.

In 2014 is het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ opgericht. Het Academisch Centrum voor Epileptologie biedt topklinische zorg voor volwassenen en kinderen met - een complexe vorm van -epilepsie of verdenking daarop. Het expertisecentrum heeft (poli)klinieken in Heeze, Maastricht en Oosterhout en buitenpoliklinieken in Enschede, Nijmegen, Sittard,  Goes en Rotterdam. 

Centrum voor Epilepsiewoonzorg
Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg van Kempenhaeghe biedt zorg en begeleiding - waaronder verschillende woonvoorzieningen en dagactiviteiten - voor circa 300 mensen met een complexe vorm van epilepsie en bijkomende verstandelijke en/of meervoudige beperking(en) op de locatie in Heeze (kinderen), de locatie Providentia in Sterksel (volwassenen) en in zogenoemde ‘buitenhuizen' (volwassenen) in de omliggende dorpen. 

Op het voormalige instellingsterrein in Sterksel wordt de woonwijk 'De Vrije Ruimte van ...' gebouwd. Met het openstellen van het terrein voor bewoning door nieuwe doelgroepen wil Kempenhaeghe een nieuwe leefgemeenschap vormen. Hierin moeten nieuwe dorpelingen zich straks net zo thuis voelen als de cliënten van Kempenhaeghe. Cliënten van Kempenhaeghe zullen er het leven in ‘een gewoon dorp’ ervaren. ‘Gewoon’ maar wel met bijzondere kenmerken.

Onderwijscentrum De Berkenschutse
Aan Kempenhaeghe is daarnaast een onderwijs- en expertisecentrum voor epilepsie en autisme en langdurig zieke kinderen verbonden: De Berkenschutse.  

Meer informatie: http://www.kempenhaeghe.nl/ of voeg Kempenhaeghe toe via:www.facebook.com/kempenhaeghe

Werken bij

Dit filmpje toont een kijkje achter de schermen op de gespecialiseerde woonzorgafdeling Klaver waar senior begeleider Emiel en activiteitenbegeleidster Linda aan het werk zijn. Benieuwd hoe het is om te werken in het Opnamecentrum van Kempenhaeghe? In dit filmpje vertellen verpleegkundigen Mandy en Marjo en CVV Hein laten zien hoe het is om te werken op het Opnamecentrum van Kempenhaeghe. 


De organisatie
Werken bij Kempenhaeghe betekent werken in een centrum dat nationaal en internationaal aan de weg timmert. Als gespecialiseerd instituut zijn we continu bezig de grenzen van onze kennis te verleggen. Voortdurend zoeken we nieuwe wegen om mensen met epilepsie nog beter van dienst te kunnen zijn. Wetenschappelijk onderzoek samen met academische ziekenhuizen, universiteiten en collega-instituten speelt daarbij een rol.

Kempenhaeghe is volop in beweging. Nieuwe mogelijkheden binnen diagnostiek en behandeling dienen zich aan. Nieuwe zorgconcepten worden geïntroduceerd. Voortdurend zijn we op zoek naar nieuwe krachten. Professionals met een gezonde dosis ondernemerschap. Mensen die niet alleen openstaan voor vernieuwingen maar daar ook zelf inhoud aan kunnen geven. Wie die eigenschappen in zijn bagage heeft, krijgt bij ons ruim baan.

Leren bij

Een beroepsgeoriënteerde stageplaats, waarin u de mogelijkheid wordt geboden het geleerde in de praktijk te brengen en nieuwe op uw vakgebied gespecialiseerde kennis op te doen onder begeleiding van gemotiveerde en deskundige stagebegeleiders. In dit filmpje vertelt hbo-V stagiaire Maaike over haar stage in Kempenhaeghe. 

Naast de plaatsen voor de beroepsopleidende leerweg op kwalificatieniveau 3, 4 en 5, zijn er ook mogelijkheden voor o.a. studenten fysiotherapie, gedragswetenschappen, maatschappelijk werk, (medisch) secretaresses, ICT-ers.
Daarnaast heeft Kempenhaeghe opleidingsplaatsen voor KNF laboranten.

Vrijwilligers bij

Vrijwilligerswerk in Kempenhaeghe kent veel verschillende vormen, maar zonder uitzondering gaat het om betekenisvolle ondersteuning. Door de inzet van vrijwilligers is het mogelijk bewoners en patiënten extra tijd en aandacht te geven Of is het mogelijk extra faciliteiten te scheppen. Momenteel zijn ruim 160 vrijwilligers bij ons actief.


Veel varianten Voor vrijwilligers zijn er mogelijkheden op bewoners/- en patiëntenafdelingen, bij dagactiviteiten en bij ontspanning. Denk aan begeleiding bij zwemmen, fitness of clubactiviteiten als voetbal, biljarten en de wandelclub, het begeleiden van bewoners in de manege, het verzorgen van de paarden of assistentie verlenen op de huifkar. Maar ook aan het inspireren en helpen van bewoners in het eigen atelier. Op Providentia in Sterksel bevinden zich een fietsenmakerij, een winkeltje en een video-, biblio- en speel-o-theek, allen bemand door vrijwilligers. Ook kunnen vrijwilligers een handje toesteken in ‘café' de Proeverij. Verder zijn er vrijwilligers die als ‘gastgezin' optreden voor individuele bewoners, in het bijzonder voor bewoners die zelf geen familie meer hebben of van wie familieleden ver weg wonen. En wie ervan houden om lekker buiten bezig te zijn, kan aan de slag in het snoezelbos of in de boerderijen. 


Verwachtingen Kunnen luisteren en bewoners in hun waarde laten spreken voor zich. Verder vraagt vrijwilligerswerk vooral om inzet, motivatie en enthousiasme. Dat is belangrijk, want vrijwilligerswerk is zeker niet vrijblijvend. Het maken van duidelijke afspraken, die worden vastgelegd, is dan ook van belang. 


Wat levert het op? Vrijwilligerswerk geeft veel voldoening. Het levert leuke, sociale contacten op en vooral blijdschap bij bewoners en patiënten. Ook zorgt het voor persoonlijke ontplooiing en werkervaring en dat kan soms helpen bij het vinden van een betaalde baan. 

 

Locaties

Locatie Breda

Nieuwe Prinsenkade 20
4811 VC  Breda

Locatie Heeze

Sterkselseweg 65
5591 VE  Heeze

Locatie Sterksel

Laan van Providentia 1
6029 TA  Sterksel

Locatie: Asten

Emmastraat 36
5721 HC  Asten

Vacatures Kempenhaeghe

Bekijk de 23 actuele vacatures van Kempenhaeghe en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Kempenhaeghe maak dan een vacature-alert aan.

Gehandicaptenzorg
Ziekenhuizen
Sterkselseweg 65
5591 VE
 Heeze