Wij vragen

Beste verpleegkundige nachtdienst,

“Zorg jij voor mij als ik ’s nachts een aanval heb?

Wat ga jij betekenen als verpleegkundige in de vaste nachtdienst

Je bent onderdeel van het vaste nachtdienstteam Sandt / Vinckert. Je werkt afwisselend op t Sandt of op de Vinckert terwijl een collega die nacht op de andere locatie werkt. Via het bewakingssysteem in de centrale teampost bewaak je de kinderen op de eigen locatie en zo nodig ook op de andere locatie.

Als nachtdienst neem je de zorg over van de avonddienst en draag je deze zorg weer over aan de dagdienst. Je werktijden zijn van 22.35 uur tot 7.35 uur.

Met het uitgangspunt ‘de nacht is er om te slapen’ houd je je in de nacht voornamelijk bezig met de zorgverlening rondom epilepsie. Je zorgt dus voor continuïteit van zorg gedurende de nacht waarbij de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft en de individuele zorgvraag van de bewoners zoveel mogelijk beantwoord wordt vanuit het zorgplan. De kwaliteit en veiligheid van zorg van bewoners en personeel staat centraal.

De voornaamste taken zijn:

- het bedienen van het centrale bewakingssysteem;

- het interpreteren van signalen van bewoners vanuit dit centrale bewakingssysteem;

- het binnen de kaders van de vastgestelde verpleegplannen bieden van lichte tot zware

en complexe zorg aan bewoners met hulpvragen;

- het handelen bij acute gezondheidsproblemen;

- het verstrekken van (nood)medicatie aan de hand van noodprotocollen;

- het toezien op de veiligheid van de woningen

- het leveren van een bijdrage aan de bevordering van de kwaliteit en de

professionalisering van de zorgverlener.

Over ’t Sandt en Den Vinckert

Binnen ’t Sandt wonen 18 kinderen, verdeeld over 3 groepen en binnen Den Vinckert wonen 24 kinderen, verdeeld over 3 zorgwoningen. Behalve de zorgwoningen kent Den Vinckert ook een woning kortverblijf met 2 opnameplaatsen voor observatie en diagnostiek voor zowel volwassenen en kinderen. Daarnaast zijn er 3 logeerbedden voor kinderen tot 18 jaar.

De kinderen binnen ’t Sandt en Den Vinckert variëren in leeftijd van circa vier jaar tot jong volwassenen van begin twintig. Vanwege de verstandelijke beperking die de kinderen hebben, in combinatie met de complexiteit van hun epilepsie, kunnen de kinderen niet meer permanent thuis wonen. Naast de epilepsie kan er sprake zijn van bijkomende problemen zoals ernstige meervoudige beperkingen, een kwetsbare lichamelijke gezondheid en ontwikkelingsproblematiek t.g.v. bijvoorbeeld autisme.

Wat neem jij mee

Je bent een zelfstandige professional, enthousiast en flexibel. Wij vinden het belangrijk dat je beschikt over een grote mate van zelfreflectie en gedrevenheid om het beste uit jezelf te halen. Ook goed kunnen samenwerken is belangrijk.

Je hebt een afgeronde verpleegkundige opleiding (niveau 4 of 5). Daarnaast ben je BIG-geregistreerd en ben je bekwaam om voorbehouden handelingen uit te voeren.

Over het Centrum voor Epilepsiewoonzorg

In het Centrum voor Epilepsiewoonzorg bieden wij zorg en begeleiding in een langdurige woon- en leefsituatie aan mensen met gecompliceerde problematiek, veroorzaakt door epilepsie, verstandelijke en dikwijls ook lichamelijke handicaps.

Zorg, behandeling en begeleiding worden geoptimaliseerd met als uitgangspunt de specifieke zorgvraag van en het respect voor de individuele wensen en opvattingen van de bewoner. Kempenhaeghe is een kenniscentrum waarbij voortdurend onderzoek gedaan wordt met als doel om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te verbeteren.

Over Kempenhaeghe

Kempenhaeghe maakt iedere dag het verschil voor een kind, een gezin, een familie. Door patiënten, cliënten en leerlingen, ondanks hun diagnose of beperking, meer perspectief te bieden. Door kennis en aandacht te combineren, verbindingen te leggen en continu te ontwikkelen. Kempenhaeghe werkt met 1.200 medewerkers aan gespecialiseerde zorg voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Daarbij werken we samen met academische centra en andere kennisinstituten. Meer over Kempenhaeghe lees je op www.kempenhaeghe.nl.

Ons aanbod

Wat bieden wij jou

Kempenhaeghe biedt haar medewerkers uitstekende arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn ontleend aan de Cao Ziekenhuizen.

Wij bieden een aanstelling voor onbepaalde tijd. De omvang van het dienstverband is 18 uur per week.

Inschaling vindt plaats in FWG 45, maximaal € 3.072 bruto per maand, exclusief onregelmatigheidstoeslag (ORT) bij een fulltime aanstelling en is afhankelijk van opleiding en relevante ervaring.

Er is een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag, beide van 8,33%. Met het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA) bestaat de mogelijkheid om eigen keuzes te maken in een deel van de arbeidsvoorwaarden.

We bieden een veelzijdige functie in een informele en collegiale werksfeer. Je gaat werken in een organisatie waarin aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende