Wij vragen

Als Arts Verstandelijk Gehandicapten bent u op de eerste plaats verantwoordelijk voor het verlenen van specialistische medische zorg aan cliënten binnen een multidisciplinaire setting. U diagnosticeert en behandelt aandoeningen van cliënten door het houden van spreekuur en afleggen van visites. De diagnostiek en behandeling betreft zowel het generalistische terrein en het specialistische vakgebied van de AVG. Zo nodig verwijst u cliënten door naar externe specialisten of consulteert deze. Ook stelt u het medisch deel van het zorgplan/ behandelplan op, coördineert u de uitvoering ervan en voert hiertoe overleg met het multidisciplinaire team. Daarnaast informeert u cliënten en verwanten ten aanzien van de situatie en het doel van de behandeling. U legt onderzoeks- en behandelgegevens vast in het zorgdossier. Tenslotte geeft u aanwijzingen aan (verpleegkundig) begeleiders en verzorgenden op medisch en zorg-technisch gebied.

Bij Kempenhaeghe staat de cliënt centraal. Wij verwachten dat onze waarden ‘uitzonderlijk betrokken, continue ontwikkelend, combineren van perspectieven, toonaangevend en verbinden om samen te groeien’, ook uw waarden zijn en dat u deze uitdraagt in uw werk en naar uw collega’s.

U hebt een afgeronde opleiding tot Arts Verstandelijk Gehandicapten en bent ingeschreven bij de Registratie Commissie Geneeskundig Specialist (RGS). U heeft kennis van en ervaring met de zorg voor mensen met epilepsie en een verstandelijke beperking. Ook heeft u kennis van en inzicht in handicap specifiek gebonden kennis en aanverwante kennisgebieden zoals neurologische en psychiatrische stoornissen.

Over Kempenhaeghe

Elke dag maakt Kempenhaeghe het verschil voor een kind, een gezin, een familie. Wij helpen cliënten met hun diagnose of beperking meer perspectief te krijgen. Door kennis en aandacht krachtig te combineren, verbindingen te leggen en onszelf continu te ontwikkelen. Onze centra werken met 1.200 medewerkers aan gespecialiseerde multidisciplinaire zorg voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Expertiseontwikkeling en innovatie zijn strategische pijlers voor Kempenhaeghe. Daarom werkt Kempenhaeghe samen met vooraanstaande academische ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstituten.

Over het Centrum voor Epilepsiewoonzorg


Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg is één van de genoemde centra. Dit biedt woonzorg aan mensen met complexe epilepsie en een bijkomende beperking. Het centrum heeft haar moderne hoofdlocaties in Heeze en Sterksel met buitenhuizen in de naburige dorpen. Meer over Kempenhaeghe leest u op www.kempenhaeghe.nl

Ons aanbod

Kempenhaeghe biedt zijn medewerkers uitstekende arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden zijn ontleend aan de cao-Ziekenhuizen. Wij bieden in verband met zwangerschapsvervanging voor de periode van medio mei tot medio oktober 2019 een parttime contract van maximaal 32 uur per week. Eventuele verlenging van het contract, met een kleinere parttimefactor, is bespreekbaar. Deze uren kunnen eventueel worden verdeeld over twee artsen. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring. Er is een eindejaarsuitkering en vakantietoeslag, beiden structureel van 8,33%.

In deze functie hoeven geen avond-, nacht- en weekenddiensten gedraaid te worden.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende