Wij vragen

Wij zoeken een doktersassistent(e) die zijn/haar vaardigheden en talenten wil inzetten om onze cliënten met zorgvragen te helpen.

“Mogen onze cliënten binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg (CEW) straks ook op jouw kennis en aandacht rekenen?”

Als doktersassistent(e) van het gezondheidscentrum binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg ben je op de eerste plaats verantwoordelijk voor het, op basis van de door de cliënt en/of diens begeleider verstrekte informatie, afhandelen van de hulpvraag, doorverwijzen naar de dienstdoende arts of andere functionaris en voorzien van de benodigde (medische) zorg.

Jouw belangrijkste taken zijn:

  • Zorgdragen voor adequate triage van medische klachten.
  • Uitvoeren van de intake van de cliënt op basis van vastgestelde protocollen en richtlijnen.
  • Assisteren van de arts bij voorkomende (medische) werkzaamheden, zodat deze haar werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek zo optimaal mogelijk kan vervullen.
  • Voeren van verpleeg- en medisch-technische handelingen en laboratoriumwerkzaamheden zoals oren uitspuiten, urine testen en wratten spreekuur.
  • Verstrekken van, indien mogelijk zelfstandig, medische adviezen.
  • Maken en registreren van afspraken met cliënten.
  • Voorlichting geven aan de cliënt en/of diens begeleider over de behandeling en het vervolg.
  • Verwerken van gegevens over verrichtingen en adviezen in het EPD.

Wat wij van jou verwachten

Bij Kempenhaeghe staat de cliënt centraal. Wij verwachten dat onze waarden ‘uitzonderlijk betrokken, continue ontwikkelend, combineren van perspectieven, toonaangevend en verbinden om samen te groeien’, ook jouw waarden zijn en dat je deze uitdraagt in je werk en naar je collega’s.

Je wordt enthousiast van het veel in contact zijn met de cliënten. Flexibiliteit, zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen is belangrijk. Ook ben je servicegericht en representatief. Daarnaast beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je bent in het bezit van een diploma doktersassistent op niveau 4 en je hebt affiniteit en ervaring met de doelgroep.

Over Kempenhaeghe

Elke dag maakt Kempenhaeghe het verschil voor een kind, een gezin, een familie. Wij helpen cliënten met hun diagnose of beperking meer perspectief te krijgen. Door kennis en aandacht krachtig te combineren, verbindingen te leggen en onszelf continu te ontwikkelen. Onze centra werken met 1.200 medewerkers aan gespecialiseerde multidisciplinaire zorg voor mensen met epilepsie, slaapstoornissen of neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg is één van de centra. Dit biedt woonzorg aan mensen met complexe epilepsie en een bijkomende beperking. Het centrum heeft haar moderne hoofdlocatie in Sterksel (Heeze) met buitenhuizen in de naburige dorpen. Expertiseontwikkeling en innovatie zijn strategische pijlers voor Kempenhaeghe en ook zichtbaar in het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. Daarom werkt Kempenhaeghe samen met vooraanstaande academische ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstituten. Meer over Kempenhaeghe lees je op www.kempenhaeghe.nl.

Over het Gezondheidscentrum

Binnen het gezondheidscentrum van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg komen cliënten van Kempenhaeghe met complexe en indringende zorgvragen. Met behulp van hoogwaardige diagnostiek en via persoonlijke aandacht worden de cliënten geholpen. Maatwerk en multidisciplinair werken zijn daarbij uitgangspunten. De cliënten hebben epilepsie en veelal een verstandelijke beperking. De samenstelling van het team binnen het gezondheidscentrum bestaat naast het mondzorgteam uit 2 huisartsen, 3 artsen verstandelijk gehandicapten (AVG), doktersassistentes en een medisch secretaresse. Daarnaast hebben diverse specialisten spreekuur in het gezondheidscentrum.

Kempenhaeghe. Alle kennis. Alle aandacht.

Ons aanbod

Kempenhaeghe biedt zijn medewerkers uitstekende arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden zijn ontleend aan de cao-Ziekenhuizen.

Wij bieden een contract voor minimaal 8 uur per week, in eerste instantie voor de duur van een half jaar. Inschaling vindt plaats in FWG-groep 35, maximaal € 2.665,00 bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Er is een vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, beide structureel van 8,33%.

Je werkt op maandagochtend en donderdag een halve dag. In overleg kun je ook op andere dagen van de week worden ingezet. Het team van doktersassistentes vervangt elkaar bij afwezigheid.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende