Wij vragen

In Sint Michielsgestel bevindt zich het pand Nieuw Beekvliet. Waar 40 cliënten wonen die een vraag hebben naar 24 –uurs zorg (WLZ) hebben. Binnen het pand zijn 5 groepen gecreëerd voor 8 cliënten. Ben je enthousiast om op een van deze woongroepen te werken solliciteer dan voor de functie van:

Assistent begeleider

uren in overleg

Een mooie wereld voor onze cliënten: daar draag jij aan bij!

Wie zijn onze cliënten?

Gemeenschappelijke kenmerken van onze cliënten zijn dat er 24 uur per dag de mogelijkheid moet zijn tot begeleiding/ondersteuning indien ze dit nodig hebben. Alles in hun omgeving dient aangepast te zijn ter ondersteuning van de auditieve en eventueel visuele en motorische beperkingen en op hun persoonlijke wensen. De keuzemogelijkheid (met soms stimulans) tot het ondernemen van activiteiten in gezamenlijke ruimtes en groepsverband zijn zeer wenselijk en dienen aanwezig te zijn. Het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid in een vertrouwde omgeving is zeer belangrijk voor al onze cliënten. Alle bewoners zijn voor een groot deel zelfstandig geweest in hun ADL. De meesten zijn nog zelfstandig op dit gebied, maar enkelen hebben door vroegtijdige veroudering in combinatie met hun beperkingen enige mate van ondersteuning nodig. Van belang blijft om samen op zoek te gaan naar (hulp)middelen om hun zelfstandigheid te behouden en te blijven stimuleren waar mogelijk.

Bijna alle cliënten zijn werkzaam binnen een vorm van dagbesteding (bijv. Atelier, Koks&Zo) of sociale werkplaats. Meerdere cliënten hebben één of meerdere dagdelen vrij van dagbesteding vanwege vermoeidheid door het ouder worden, al dan niet in combinatie met de dubbelzintuiglijke beperking. Ze zijn allen gebaat bij rust en structuur (in meer of mindere mate), in persoonlijke vorm, gedurende de dag.

Communicatie op maat

Iedere cliënt communiceert op zijn of haar eigen manier. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie is erg belangrijk. We proberen ons te verplaatsen in de belevingswereld van onze cliënten en willen dat zij de wereld om hen heen zo goed mogelijk begrijpen.

Onze groep vraagt veel aandacht in de onderlinge communicatie vanwege verschil in communicatiecode ’s en niveau. We maken gebruik van NGT, Wingerd gebaren,NMG,4-handengebaren ,vingerspelling, schrijven ,tekenen en picto’s.

Werken bij locatie Beekvliet

We hebben vacatures op 3 woongroepen:

Beekvliet C

is een huiselijk klimaat nodig waarin cliënten zelf de keuze kunnen maken om zelfstandig de dag door te komen, of gezelschap op te kunnen zoeken.

Belangrijk is dat bewoners in een veilige omgeving kunnen wonen.

Beekvliet B

De doelgroep van groep B betreft 8 dove, licht tot matig verstandelijke beperkte cliënten. Vele van hen hebben ook een visuele beperking. Twee bewoners zijn geheel doofblind. Daarnaast speelt er bij sommige bewoners psychische of psychiatrische problematiek, in de vorm van ASS en een angststoornis. Ook is er bij sommige bewoners sprake van medische problematiek (zoals hartfalen) en komen er beperkingen voortkomend uit ouderdom voor (bv rolstoelafhankelijkheid bij lange uitstapjes)

Het gaat om zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 27-56 jaar.

Beekvliet E betreft een jongerengroep van 8 slechthorende en dove cliënten met een normale intelligentie tot licht tot matig verstandelijke beperking. Enkele cliënten hebben ook een visuele beperking. Het gaat om zowel mannen als vrouwen in de leeftijd van 19-48 jaar.

Ben jij diegene:

 • Die het verschil kan maken is een dynamische omgeving:
 • Die goed kan observeren, zodat je de hulpvraag van de cliënt (tijdig) ziet
 • Het contact aangaat met de individuele cliënt:
 • Die het overzicht kan behouden, vooruit kan denken en hier de juiste plannen en programma’s bij kan maken
 • Flexibel is:

Over Kentalis
Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis en mensen die slechthorend, doof of doof blind zijn. Ook als zij meer beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.

Wat verwachten wij van jou?

Je gaat als assistent begeleider aan de slag bij Nieuw Beekvliet. Je bent onderdeel van het multidisciplinaire team en helpt bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen.

Je zorgt voor een veilig en communicatief klimaat en werkt zelfstandig en in nauwe afstemming met collega’s. Samen met je team haal je het beste uit onze cliënten

Om kleur te geven aan het leven van onze cliënten verwachten we dat je:

 • in het bezit bent van een MBO-diploma op sociaal-agogisch gebied (niveau 3 of 4)
 • ervaring hebt met verschillende communicatievormen, variërende van pictogrammen tot aan NGT of bent bereid dit te leren.
 • Beschikt over vaardigheden voor het methodisch begeleiden van cliënten
 • Goed in een team ,maar ook zelfstandig kunt werken
 • Je hebt een respect-en begripvolle houding zowel naar cliënten als naar ouders/verzorgers
 • Een evenwichtige persoonlijkheid hebt, creatief bent en beschikt over humor en een flexibele houding.

Ons aanbod

Dit bieden wij jou

 • Een mooie functie binnen een enthousiast team
 • Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging

Wat ga je verdienen?

Het salaris is ingedeeld in FWG 35, zoals omschreven in de cao gehandicaptenzorg 2017-2019.(minimaal €1800 en maximaal €2675,-bij een volledige werkweek) De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform bovengenoemde CAO.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende