Wij vragen

Voor locatie de Beemden in Sint Michielsgestel zoeken wij per 1 juni 2019 een enthousiaste:

PEDAGOGISCH BEHANDELAAR
24 uur

Een mooie wereld voor onze cliënten: daar draag jij aan bij!

Over Kentalis
Kentalis is een landelijke organisatie voor mensen een taalontwikkelingsstoornis en mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn. Ook als zij meer beperkingen hebben. Wij willen dat iedereen kan meedoen. Daarom bieden we onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werken we samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland.

Wie zijn onze cliënten?

Locatie De Beemden biedt behandeling en begeleiding aan 14 volwassen cliënten, variërend in de leeftijd van 40 t/m 67 jaar met een beperking in horen en/of communiceren, in combinatie met een visuele beperking, NAH, psychiatrische aandoening, autisme, verstandelijke beperking en andere medische problematiek. Uitgangspunt is de individuele hulpvraag van de cliënt.

Hierdoor heeft de groep een individueel karakter en kan de cliënt zichzelf ontplooien, daar waar nodig is wordt begeleiding en of lichamelijke verzorging geboden, zodat cliënten zo zelfstandig mogelijk in het leven kunnen wonen/functioneren/recreëren.

Communicatie op maat

Iedere cliënt communiceert op zijn of haar eigen manier. Er wordt gecommuniceerd door middel van Nederlands ondersteund met gebaren, vierhandengebaren, vingerspelling en schrift ondersteund met plaatjes. Iedere cliënt communiceert op zijn of haar eigen manier. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie is erg belangrijk. We proberen ons te verplaatsen in de belevingswereld van onze cliënten en willen dat zij de wereld om hen heen zo goed mogelijk begrijpen.

Werken bij locatie de Beemden

Locatie de Beemden is een onderdeel van Kentalis en bevindt zich binnen zorgcentrum de Beemden en heeft naast 14 appartementen voor de cliënten ook een gezamenlijke woonkeuken en huiskamer.

Onder professionele begeleiding, gericht op communicatie en met specialistische, individuele ondersteuning, creëren we een plek waar cliënten de gelegenheid hebben zich te ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden. De zorgvraag van de cliënt staat centraal.

Wat ga je doen?

 • Je gaat als pedagogisch behandelaar aan de slag bij de Beemden. De cliënten hebben meerdere beperkingen, maar jij ziet vooral hun mogelijkheden en talenten.
 • Je hanteert voor de cliënt adequate communicatie.
 • Je bent onderdeel van het multidisciplinaire team en je levert een actieve bijdrage bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen, stemt doelstellingen af op de cliëntvraag, stimuleert en motiveert de cliënt bij het uitvoeren van doelen en activiteiten.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de cliënt en zijn systeem, reageert op wensen en klachten vanuit het perspectief en de vraag van de cliënt en handelt deze op correcte wijze af.
 • Je zorgt samen voor een veilig en communicatief klimaat en werkt zelfstandig, in nauwe afstemming met collega’s. Samen met je team haal je het beste uit de cliënten.
 • Je draagt zorg voor randvoorwaardelijke zaken.
 • Je deelt kennis en inzichten met collega’s en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de discipline en aan deskundigheidsbevordering van collega’s.
 • Je treedt op als aanspreekpunt voor collega’s alsmede leerlingen en stagiaires van het team, ondersteunt, geeft functioneel aanwijzingen en instrueert hen bij de uitvoering van werkzaamheden.

Wat verwachten wij van jou?

We verwachten dat je:

 • In het bezit bent van een hbo-diploma op sociaal-agogisch gebied;
 • Beschikt over kennis en vaardigheden met deze specifieke doelgroep;
 • Ervaring hebt met verschillende communicatievormen, variërende van pictogrammen tot aan NMG;
 • Beschikt over sociale vaardigheden en vaardigheden voor het methodisch begeleiden van cliënten en je kunt verplaatsen in de behoeften van de cliënt;
 • Goed in een team, maar ook zelfstandig kunt werken;
 • De zorg coördineert a.d.h.v. de KHP’s en collega’s coacht in de uitvoering van het KHP en de doelen;
 • Een respect- en begripvolle houding hebt, zowel naar cliënten als naar ouders, wettelijke vertegenwoordigers en het netwerk;
 • Dat je samen met de andere Pb-ers overstijgend kan kijken naar cliënten, maar ook naar het functioneren van het team als geheel;
 • Geen moeite hebt om naast je pb-schap verantwoordelijk te zijn voor andere taken;
 • Geïnteresseerd bent in nieuwe ontwikkelingen, deze volgt en deelt met je collega’s;
 • Een evenwichtige persoonlijkheid hebt, creatief bent en beschikt over humor en een flexibele houding;

Ons aanbod

Dit bieden wij jou:

 • Een mooie functie binnen een enthousiast team.
 • Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
 • Een baan voor 24 uur per week.

Wat ga je verdienen?

Het salaris is ingedeeld in FWG 45, zoals omschreven in de cao gehandicaptenzorg 2017-2019 (minimaal € 2016,- en maximaal € 3084,- bij een volledige werkweek). De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform bovengenoemde cao.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende