Wij vragen


Ter vervanging van zwangerschapsverlof zijn wij met ingang van 5 november voor SO-school De Vlinder (locatie Maashorst in Reek) op zoek naar een Gedragswetenschapper (24 uur/week)

SO-school “De Vlinder” maakt deel uit van de Stichting Maashorst, een multifunctionele instelling voor jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg en specialistisch onderwijs ten behoeve van het jonge kind in NoordOost-Noord Brabant. De school verzorgt onderwijs en behandeling voor zowel interne, als externe leerlingen. De school heeft een bovenregionale functie en verzorgt onderwijs aan leerlingen in de basisschoolleeftijd met ernstige problemen in het gedrag, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. Er wordt uitgegaan van in principe normale (zgn. norm-variante) intelligentiemogelijkheden. De aard van de problematiek is complex vanwege de combinatie van medisch-somatische, psychologische en sociale factoren.

Ten behoeve van een zwangerschapsverlofvervanging op onze locatie te Reek zijn wij met ingang van 5 november op zoek naar een:

Gedragswetenschapper

Totaal 0,6 WTF

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Voornaamste doel is het coördineren van de individuele leerlingenzorg, waaraan invulling wordt gegeven door leerkrachten en klassenassistenten, o.a. middels de leerling(perspectief)besprekingen. Er wordt intensief samengewerkt met andere behandelaars van de residentiële voorziening alsook dagbehandeling;
 • U bent o.a. verantwoordelijk voor de psychodiagnostiek (en het bespreken van deze resultaten met ouders);
 • U neemt deel aan de commissie van onderzoek en begeleiding, tevens aan multidisciplinaire besprekingen op basis waarvan u een bijdrage levert aan het handelingsplan. Integratie zorg-onderwijs heeft uw constante aandacht;
 • U maakt dossieranalyses, draagt zorg voor het invullen van instroom- en uitstroomroutes en verzorgt de (her)aanvragen toelaatbaarheidsverklaringen (TLV) bij het samenwerkingsverband;
 • Daarnaast ondersteunt u de klassen bij individuele- en groepsgebonden hulpvragen.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten binnen De Vlinder is dat het gegeven onderwijs zo goed mogelijk wordt afgestemd op de behoefte van de individuele leerling. Hierbij geldt als uitgangspunt perspectiefrijk onderwijs bieden én uitgaan van de mogelijkheden van de leerling. Als teamlid vragen we je jouw expertise in te zetten voor onze leerlingen.

Wat bieden wij?

 • Een dienstverband van 24 uur per week voor bepaalde tijd van een jaar;
 • Salariëring Schaal 11 (min. € 2.438,- en max. € 4.621,-);
 • Eindejaarsuitkering (6,3%);
 • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden/werkkostenregeling, zoals o.a. fietsplan, bedrijfsfitness, extra reiskostenregeling, uitruil eindejaarsuitkering;
 • Persoonlijk Budget Levensfase;
 • Pensioenfonds PFZW;
 • Een verantwoordelijke functie, waar je als zorgprofessional de ruimte krijgt om te groeien en je verder te ontwikkelen;
 • Diverse trainingen;
 • Professionele, betrokken, maar vooral ook leuke collega’s.

Wat vragen wij van jou?

 • Initiatiefrijk, creatieve en krachtige houding in het contact met de jongeren;
 • academische opleiding gedragswetenschappen (psychologie/orthopedagogiek) en een basis aantekening diagnostiek;
 • Door uw houding en deskundigheid voert u een adequate regie m.b.t. de uitvoering van de aan u toevertrouwde handelingsplannen (in relatie tot de hulpverleningsplannen);
 • Kandidaten met ervaring binnen het speciaal onderwijs of extra kennis en expertise van de doelgroep hebben onze voorkeur;
 • U hecht veel waarde aan uw eigen ontwikkeling en die van uw team;
 • U hebt relativerings- en doorzettingsvermogen en u kunt samenwerken;
 • U bent oplossingsgericht en in staat om feedback te geven en te ontvangen;
 • U kunt omgaan met complexe hulpvragen en out of the box denken;
 • U voelt zich verantwoordelijk, U bent klantgericht, flexibel en creatief in activiteiten;
 • U bent in staat om aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren met een zeer lage sociale-emotionele ontwikkeling;
 • U bent bestand tegen verbale en fysieke agressie en kunt (blijft) zien wat de hulpvraag is van een jongere en ondanks alles kunt U in verbinding blijven met uzelf en de jongeren;
 • U bent constructief in het omgaan met een conflictsituatie.

Meer informatie

Hebben wij uw nieuwsgierigheid kunnen wekken en wilt u meer weten over de vacature? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Stefanie Rutten (orthopedagoog), op telefoonnummer 0486-492949.

Wilt u meer lezen over De Vlinder en/of de functie, bezoek dan zeker onze website www.stichtingmaashorst.nl.

Deze functie wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat. De werkdagen zijn op de maandag en woensdag, de derde dag is in overleg.

Solliciteren

Bent u de professional die wij zoeken? Dan nodigen wij u van harte uit om uw motivatie en CV voor 20 september a.s. te sturen naar SDeVlinder@koraalgroep.nl onder vermelding van vacaturenummer 2018-01 Gedragswetenschapper.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 25 september aanstaande.

Deze vacature is verlopen