Wij vragen

Per direct zijn wij voor locatie De La Salle op zoek naar een Pedagogisch Medewerker met visor taken voor 36 uur per week voor de Very Intensive Care (VIC) afdeling.
Over de functie en afdeling

De jongeren binnen de De VIC-afdeling (Very Intensive Care) vragen meer in de dagelijkse opvoedingscontext en binnen de behandelrelatie dan menig andere doelgroep.
Het gaat hierbij om jongeren waarbij zeer forse risico's ontstaan voor de cliënt, diens omgeving of de maatschappij in het algemeen, indien er geen passend behandelaanbod gedaan wordt. Over het algemeen gaat het om jongeren die reeds vastgelopen zijn binnen andere zorg/jeugdhulpinstellingen. Het doel van de behandelinterventie binnen de VIC afdeling is over het algemeen stabiliseren, reduceren van de zorgbehoefte, de perspectiefbehoefte vaststellen en het begeleiden naar een vervolgaanbieder.

Door de lichtverstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen, de psychiatrische problematiek en de veelheid aan problemen op diverse gebieden is het noodzakelijk dat jij beschikt over ruime kennis van diverse problematieken, over een ruim repertoire aan (gespreks)vaardigheden, creativiteit in het bedenken van behandelinterventies, doortastendheid in de dagelijkse routine, geduld en dat je in hoge mate in staat bent tot zelfreflectie en teamreflectie, zodat je de invloed van de problematiek van de cliënten op zichzelf kunt herkennen en daardoor de juiste beslissingen kunt nemen ten aanzien van keuzes die in het belang van de cliënt zijn.
Geen dag is hetzelfde en er is continu aandacht op het team functioneren. Van belang is dat men goed op elkaar blijft ingespeeld, men een gezamenlijke visie en handelt naar deze visie. Er is een veilige aanspreekcultuur, waar men bereid is om dagelijks te leren van elkaar én van de jongere(n) (en diens systeem). Noodzakelijk is een 24-uurs fysieke nabijheid van groepsleiders. In verband met de ruimtelijke opzet van het gebouw is gekozen een groepsgrootte van 4 cliënten.
Wat ga je doen?

Bij de jongeren van de VIC-afdeling is vaak sprake van complexe gezinsproblematiek. Bij de behandeldoelen waarbij stabilisatie van de jongere centraal staat, is het essentieel om rekening te houden met complexe gezinsproblematiek. Bij het werken aan het doorbreken van de negatieve spiraal, maakt men gebruik van een systeem-therapeutische benadering.
Een belangrijk onderdeel is dat er multidisciplinair gewerkt wordt, dat er op een samenhangende wijze vanuit verschillende invalshoeken interventies kunnen worden ingezet en mee kan worden gedacht om de behandeling van de jongere vorm te geven.

 • Samenwerken met collega's (zoals regiebehandelaar, maatschappelijk werk, teamleiders, therapeuten etc.), die bevlogen en betrokken zijn en die de visie van een dergelijk ontwikkelingsgericht product kunnen dragen, enthousiast zijn om dit mee vorm te geven, willen meewerken aan (dynamische) ontwikkeling van jongeren en die zichzelf als onderdeel zien van de groepscultuur en - interactie.
 • Bovenop het geboden leef- en onderwijsklimaat kunnen de jongeren in hun ontwikkeling ondersteund worden door een groep-therapeutisch aanbod, gericht op het vergroten van hun sociaal-emotionele vaardigheden.
 • Je stelt samen met de jongeren doelen op ten behoeve van het behandelplan en voert deze uit;
 • Je bent een vraagbaak voor de jongeren;
 • Je zorgt voor een goede en transparante rapportage;
 • Je hebt een verbindende rol in het (professionele) netwerk rondom de jongeren en het vormgeven van vrijetijdsbesteding, waarbij aandacht is voor het consolideren van gedrag en sociaal-emotionele, persoonlijke groei.

Over locatie De La Salle
De La Salle is het orthopedagogisch behandelinstituut van Koraal in de regio Noordoost-Brabant. De La Salle biedt behandeling, zorg en ondersteuning aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met gedragsproblematiek of een psychiatrisch probleem. De jongeren zijn tussen 6 en 23 jaar. De centrumlocatie van De La Salle in Boxtel is een zogenoemde driemilieusvoorziening. Koraal biedt op deze locatie ook onderwijs (Het Vada College) en begeleiding naar arbeid via Sterk in Werk.
Wat bieden wij?

 • Een dienstverband voor 36 uur per week;
 • Een verantwoordelijke functie, waarin je als zorgprofessional de ruimte krijgt om te groeien en je verder te ontwikkelen;
 • Diverse trainingen;
 • Professionele, betrokken, maar vooral ook leuke collega's;
 • Salariëring FWG 40 conform cao Gehandicaptenzorg (min. €1.963, max. €2.902);
 • Eindejaarsuitkering (8,33%);
 • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden/werkkostenregeling, zoals o.a. fietsplan, bedrijfsfitness, extra reiskostenregeling, uitruil eindejaarsuitkering;
 • Persoonlijk Budget Levensfase.

Wat vragen wij van jou?

 • Diploma MBO-4 SPW, MBO-4 Maatschappelijke zorg (uitstroomrichting Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg), HBO-SPH, HBO-Pedagogiek of vergelijkbare opleiding;
 • Klantgericht, flexibel en creatief in activiteiten;
 • Constructief in omgaan met conflictsituatie;
 • Affiniteit met kinderen en/of jeugdigen met psychiatrische problematiek en een verstandelijke beperking;
 • Leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het behandel- en leefklimaat binnen een terrein gebonden voorziening;
 • Methodisch kunnen werken, met aandacht voor het analyseren en hanteren van interactiepatronen;
 • Evaluerend en reflectief handelen, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden toe kunnen passen;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken, effectieve communicatievaardigheden kunnen hanteren.

Reageren
Wil je deel uitmaken van ons team? Reageer dan vóór 21 oktober 2020 en stuur ons je CV en motivatie!662159

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende