Wij vragen

Voor De La Salle in Boxtel zoeken we een Pedagogisch Medewerker voor de VIC (Very Intensive Care) afdeling. De uren zijn in overleg vast te stellen.

Over de functie en afdeling

De jongeren die binnen de VIC-afdeling (Very Intensive Care) verblijven hebben een lichtverstandelijke beperking in combinatie met ernstige gedragsproblemen, psychische problematiek en een veelheid aan problemen op andere gebieden. Daarom vragen we van jou als Pedagogisch Medewerker dat je beschikt over ruime kennis van deze problemen, een groot repertoire aan (gespreks-)vaardigheden, creativiteit in het bedenken van behandelinterventies en doortastendheid in de dagelijkse routine. Naast veel geduld, zelfreflectie en teamreflectie zodat je de invloed van de problematiek van de cliënten op zichzelf kunt herkennen en daardoor de juiste beslissingen kunt nemen.

Deze jongeren zijn vaak vastgelopen binnen andere zorg/jeugdhulpaanbieders en hebben behoefte aan een passend behandelaanbod om de kans op forse risico's voor de jongere zelf, zijn omgeving of de maatschappij in het algemeen, te voorkomen. Het doel van de behandelinterventie binnen de VIC behandeling is stabiliseren, reduceren van de zorgbehoefte, perspectiefbehoefte vaststellen en begeleiden naar een vervolgaanbieder.

Geen dag is hetzelfde en er is continu aandacht op het functioneren van het team. Van belang is dat men goed op elkaar blijft ingespeeld, men een gezamenlijke visie heeft en daarnaar handelt. Er is een veilige aanspreekcultuur, waar men bereid is om dagelijks te leren van elkaar én van de jongeren. Noodzakelijk is een 24-uurs fysieke nabijheid van groepsleiders. In verband met de ruimtelijke opzet van het gebouw is gekozen voor een groepsgrootte van 4 cliënten.

Wat ga je doen?

Bij de jongeren van de VIC-afdeling is vaak sprake van complexe gezinsproblematiek. Bij de behandeldoelen, waarbij stabilisatie van de jongere centraal staat, is het essentieel om rekening te houden met complexe gezinsproblematiek. Bij het werken aan het doorbreken van de negatieve spiraal, maakt men gebruik van een systeem-therapeutische benadering.

Een belangrijk onderdeel is dat er multidisciplinair gewerkt wordt, dat er op een samenhangende wijze vanuit verschillende invalshoeken interventies kunnen worden ingezet en mee kan worden gedacht om de behandeling van de jongere vorm te geven

Je werkt samen met collega's (zoals regiebehandelaar, maatschappelijk werk, teamleiders, therapeuten etc.), die bevlogen en betrokken zijn en die de visie van een dergelijk ontwikkelingsgericht product kunnen dragen. Het team is enthousiast om dit mee vorm te geven, ze willen meewerken aan de (dynamische) ontwikkeling van de jongeren en zien zichzelf als onderdeel van de groepscultuur en - interactie.

Bovenop het geboden leef- en onderwijsklimaat kunnen de jongeren in hun ontwikkeling ondersteund worden door een groep-therapeutisch aanbod, gericht op het vergroten van hun sociaal-emotionele vaardigheden.

 • Je stelt samen met de jongeren doelen op ten behoeve van het behandelplan en voert deze uit;
 • Je bent een vraagbaak voor de jongeren;
 • Je zorgt voor een goede en transparante rapportage;
 • Je hebt een verbindende rol in het (professionele) netwerk rondom de jongeren en het vormgeven van vrijetijdsbesteding, waarbij aandacht is voor het consolideren van gedrag en sociaal-emotionele, persoonlijke groei.

Over de locatie

De La Salle is het orthopedagogisch behandelinstituut van Koraal in de regio Noordoost-Brabant. De La Salle biedt behandeling, zorg en ondersteuning aan jongeren met een licht verstandelijke beperking, veelal gecombineerd met gedragsproblematiek of een psychiatrisch probleem. De jongeren zijn tussen 6 en 23 jaar. De centrumlocatie van De La Salle in Boxtel is een zogenoemde driemilieusvoorziening. Koraal biedt op deze locatie ook onderwijs (Het Vada College) en begeleiding naar arbeid via Sterk in Werk.

Wat bieden wij?

 • Een dienstverband voor in eerste instantie voor de duur van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging;
 • Een verantwoordelijke functie, waarin je als zorgprofessional de ruimte krijgt om te groeien en je verder te ontwikkelen;
 • Diverse trainingen;
 • Professionele, betrokken, maar vooral ook leuke collega's;
 • Salariëring FWG 45 (conform cao Gehandicaptenzorg);
 • Eindejaarsuitkering (8,33%);
 • Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden/werkkostenregeling, zoals o.a. fietsplan, bedrijfsfitness, extra reiskostenregeling, uitruil eindejaarsuitkering;
 • Persoonlijk Budget Levensfase.

Wat vragen wij van jou?

 • Diploma HBO-SPH, HBO-Pedagogiek of vergelijkbare opleiding bij voorkeur met uitstroomprofiel jeugd;
 • Een SKJ registratie is een pré;
 • Klantgericht, flexibel en creatief in activiteiten;
 • Constructief in omgaan met conflictsituatie;
 • Affiniteit met kinderen en/of jeugdigen met psychiatrische problematiek en een verstandelijke beperking;
 • Leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van het behandel- en leefklimaat binnen een terrein gebonden voorziening;
 • Methodisch kunnen werken, met aandacht voor het analyseren en hanteren van interactiepatronen;
 • Evaluerend en reflectief handelen, inter- en intrapersoonlijke vaardigheden toe kunnen passen;
 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken, effectieve communicatievaardigheden kunnen hanteren.

Reageren

Heb je interesse in deze uitdagende baan en wil je deel uitmaken van ons team? Reageer dan vóór 22 januari aanstaande!684380

Vorige Volgende