Leger des Heils W&G Rijnmond Zuidwest

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6.000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op legerdesheils.nl.

Werken bij

Doorgaan waar anderen stoppen. Samen strijden voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.
Werken met passie en impact, vanuit ons christelijk geloof. Dat is werken bij het Leger des Heils.

Leren bij

Het Leger des Heils biedt verschillende stageplaatsen aan binnen onze verschillende locaties. Dit zijn stageplekken voor derdejaars of vierdejaars studenten die een mbo-niveau 4 opleiding volgen in het sociale domein of een relevante HBO opleiding.

Afhankelijk van opleiding, stage- en persoonlijke leerdoelen bespreken we met jou waar de nadruk op komt te liggen gedurende de stage. Gaandeweg groei je in de taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Hierbij kan je denken aan het begeleiden en ondersteunen van onze deelnemers in alledaagse activiteiten. Of het toe werken naar zelfstandigheid van de deelnemer op de levensgebieden waar problemen zijn ontstaan. Samen met de praktijkbegeleider bewaak je de voortgang en de opdrachten die je voor je stage in dit kader moet voltooien.

Contactpersoon

Praktijkopleider binnen Leger des Heils Rijnmond Zuidwest

Vrijwilligers bij

Zie voor alle mogelijkheden tot vrijwilligerswerk bij het Leger des Heils: legerdesheils.nl/vacatures/vrijwilligerswerk.

Locaties

Domus West-Brabant

Waterstraat 65a
4702 TS  Roosendaal

Leger des Heils W&G Rijnmond Zuidwest

Kooikerweg 28
3069 WP  Rotterdam

Team Ambulant West-Brabant

Zuid-Oostsingel 45
4611 BC  Bergen op Zoom