Leger des Heils W&G Zuidoost

Voor mensen zonder helper
Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke achtergrond of levensovertuiging zij hebben. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils. De typische Leger des Heils aanpak kenmerkt zich door een basishouding van aansluiten bij wat de deelnemer nodig heeft. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Successen vieren we. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen Omdat iedereen ertoe doet.

Het Leger des Heils: meer dan een werkgever! 
In Nederland worden per jaar 35 duizend deelnemers geholpen door meer dan 6000 professionals van het Leger des Heils. De mensen die bij ons aankloppen voor hulp kunnen vaak nergens meer terecht. Om deze mensen goed te kunnen helpen, geven we de ruimte en vrijheid om naar eigen deskundig inzicht de zorg  te verlenen die de deelnemer nodig heeft. Onze professionals hebben daarbij de keuze uit een scala aan programma's en producten die speciaal voor onze doelgroep zijn ontwikkeld.

WIJ GELOVEN
In het ‘er zijn’ voor kwetsbare mensen speelt de identiteit van de organisatie, het persoonlijk geloof van de medewerkers en de specifieke Leger des Heils cultuur een belangrijke rol. Onze medewerkers hebben weliswaar verschillende achtergronden, maar delen in de kern hetzelfde geloof in Jezus Christus, Die zegt dat mensen God moeten liefhebben met hart en ziel, met verstand en inzet van al hun krachten en dat ieder zijn naaste lief moet hebben als zichzelf. Wij respecteren onderlinge verschillen in geloof (beleving) van zowel collega’s als cliënten. We hebben een luisterend oor en treffen zo nodig regelingen om de cliënt, indien daar behoefte aan is, geestelijk bij te (laten ) staan zoals de cliënt dat zelf wil.

Werken bij

Iedereen doet ertoe! Iedereen is waardevol, iedereen mag erbij horen! Het Leger des Heils is daar waar de waardigheid van mensen wordt aangetast en mensen er niet bij mogen horen. Het gaat  om mensen die sociaal uitgesloten raken. Om gezinnen, kinderen en volwassenen.

Leger des Heils is een flexibele praktische zorgorganisatie.

Voor wie zijn we er?
Ze willen aanvankelijk niet. Andere organisaties of hulporganisaties wijzen hen af. Ze begrijpen het niet. Er is een stoornis. Schulden vallen hen zwaar. Ze overtreden de wet. Ze zijn hun woning kwijt. De opvoeding is te moeilijk. Ze hebben en krijgen nauwelijks werk. Ze trekken heen en weer. Ze worden als lastig ervaren. Ze zijn verslaafd. Bij de grootouders was het ook al zo.

Hoe werken wij?
Gedreven. Vastberaden. Actief. Doorzetten. Altijd nieuwe kansen. Geduld. Steeds opnieuw. Bewogen en bereid. Niet alledaags. Praktisch. Snel. Fysieke noden eerst. Heel de mens. Kaders zijn uitdagingen. Richtinggevend aanwezig. Kleine stapjes. Persoonlijk. Herstelgericht.

Samen met vrijwilligers, ervaringswerkers en professionals staan we klaar voor  de meest kwetsbaren onder ons.

Wat bieden we?
Maatschappelijke opvang, groepsbegeleiding, individuele begeleiding, beschermd wonen en algemene voorzieningen in de buurt en op straat.

Vrijwilligers bij

Vrijwilligers vormen een belangrijke schakel in het werk van het Leger des Heils. Het werk dat zij doen is van groot belang voor ons als organisatie en voor onze deelnemers.

Iedereen doet ertoe! Iedereen is waardevol, iedereen mag erbij horen! Het Leger des Heils is daar waar de waardigheid van mensen wordt aangetast en mensen er niet bij mogen horen. Het gaat  om mensen die sociaal uitgesloten raken. Om gezinnen, kinderen en volwassenen.

Leger des Heils is een flexibele praktische zorgorganisatie.

Voor wie zijn we er?
Ze willen aanvankelijk niet. Andere organisaties of hulporganisaties wijzen hen af. Ze begrijpen het niet. Er is een stoornis. Schulden vallen hen zwaar. Ze overtreden de wet. Ze zijn hun woning kwijt. De opvoeding is te moeilijk. Ze hebben en krijgen nauwelijks werk. Ze trekken heen en weer. Ze worden als lastig ervaren. Ze zijn verslaafd. Bij de grootouders was het ook al zo.

Hoe werken wij?
Gedreven. Vastberaden. Actief. Doorzetten. Altijd nieuwe kansen. Geduld. Steeds opnieuw. Bewogen en bereid. Niet alledaags. Praktisch. Snel. Fysieke noden eerst. Heel de mens. Kaders zijn uitdagingen. Richtinggevend aanwezig. Kleine stapjes. Persoonlijk. Herstelgericht.

Samen met vrijwilligers, ervaringswerkers en professionals staan we klaar voor  de meest kwetsbaren onder ons.

Wat bieden we?
Maatschappelijke opvang, groepsbegeleiding, individuele begeleiding, beschermd wonen en algemene voorzieningen in de buurt en op straat.

Het werkveld van het Leger des Heils is breed, daarom zijn de activiteiten die door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden ook zeer divers. Wij vinden het heel belangrijk dat het vrijwilligerswerk aansluit bij uw interesses en mogelijkheden. Alleen als je plezier hebt in het vrijwilligerswerk, kan er een langdurige en goede relatie ontstaan.

Vrijwilligersbeleid
Het Leger des Heils kent een vrijwilligersbeleid. Daarin staan alle afspraken, bijvoorbeeld het recht op reiskostenvergoeding. Op elke locatie is er een aanspreekpunt die verantwoordelijk is voor jouw begeleiding. Regelmatig vinden er evaluatiemomenten plaats. Ook organiseren wij vrijwilligersbijeenkomsten met als doel ervaringen uit te wisselen en/of deskundigheidsbevordering.

Contact
Wil je het verschil maken voor onze deelnemers? Wij vertellen je graag wat je voor ons kunt betekenen.

Locaties

Leger des Heils W&G Limburg/Brabant

Raifeissenstraat 1
5611 CH  Eindhoven

Vacatures Leger des Heils W&G Zuidoost

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Leger des Heils W&G Zuidoost maak dan een vacature-alert aan.