Leunzorg

Wij zijn Leunzorg, een kleinschalige woonzorgorganisatie met diverse locaties en ambulante begeleiding.

Onze locaties en ambulante begeleiding zijn te vinden in de regio Heusden – Vlijmen Oss en Uden. Wij bieden, laagdrempelige en kleinschalige woon/zorg-faciliteiten op aangename locaties. Wij begeleiden cliënten met een licht verstandelijke beperking, autisme, psychiatrie en functioneren in mindere mate zelfstandig. De ondersteuning is gericht op het stimuleren van de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van taken en op regievoering over het eigen leven. De begeleiding is gericht op het zo veel mogelijk deelnemen aan het maatschappelijk leven en in de directe woonomgeving. Ten aanzien van sociale redzaamheid hebben de cliënten in het algemeen hulp nodig. Op het gebied van schriftelijke communicatie, het nemen van besluiten en voor oplossingsvaardigheden is soms overname nodig. Bij kleine verzorgingstaken en persoonlijke zorg kan soms behoefte zijn aan enige hulp. Bij onze cliënten is er niet of in zeer geringe mate sprake van gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek. Er zijn cliënten met auditieve beperkingen. Zoals doven en slechthorenden. De begeleidingsdoelen zijn doorgaans gericht op ontwikkeling.

Leunzorg gaat uit van het activeren van de eigen kracht, het bevorderen van eigen verantwoordelijkheid waarin bewoners elkaar ook onderling ondersteunen door eigen initiatieven op het gebied van gezondheid, mentaal welbevinden en maatschappelijke activiteiten. Met of zonder (specifieke) begeleiding. Leunzorg gaat uit van de kracht van het verschil. Er is begrip voor de onderlinge verschillen en deze benutten we optimaal. De kracht van het verschil is uitdagend, inspirerend, opbouwend en werkt vernieuwend. Ieder mag er zijn. Ongeacht welke beperking hulp en (zorg)vraag. We kijken naar de mogelijkheden, competentie en talenten. Zowel voor bewoners als begeleiders.

Bij Leunzorg spreken we niet over cliënten maar over mensen. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is, waar je ook vandaan komt en welke uitdagingen je in het leven ook hebt.

Wij vinden het belangrijk dat jij onze cliënten een luisterend oor biedt, dat je betrokken bent, je bent enthousiast, laagdrempelig en slagvaardig.  Dit zijn de kernwaarden van Leunzorg.

Werken bij

Wat houdt jouw werk in? 

Jouw werk bestaat uit het begeleiden van cliënten in een gezamenlijk wooninitiatief of bij cliënten die zelfstandig wonen. De werkzaamheden kunnen bestaan uit het opstellen van dagprogramma’s, sociale activiteiten in de wijk, deelname aan gezamenlijke groepsprocessen, begeleiding in administratieve taken, het aanleggen van een sociaal netwerk, het zoeken naar (on)betaald werk, het leren hoe je een huishouden voert en door het voeren van ventilerende gesprekken. Er kan gewerkt worden met hersteldoelen waar vanuit we cliënten begeleiden op verschillende gebieden. Als Persoonlijk begeleider heb je regelmatig overleg met behandelaars en andere deskundigen en heb je aandeel in de behandel en begeleidingsplannen en breng je deze samen met de cliënt ten uitvoer. Zo draag je actief bij aan het zo zelfredzaam mogelijk worden van de cliënten. Je stemt jouw werk af met de cliënt en in samenwerking met andere collega’s en samenwerkende partijen. 

Leunzorg is een zeer platte organisatie. Dit houdt in dat je ontzettend veel vrijheid in je werk hebt, we graag jouw inzet en deskundigheid inzetten om onze organisatie steeds weer te verbeteren. Je maakt samen met jouw team jouw eigen planning. Je bent bereid om maximaal 1 x 3 weken een weekenddienst te draaien en maximaal 2 x per week een avonddienst tot 22:30 uur, indien nodig.

Contactpersoon

Seth Blanjaar

Leren bij

Leren bij Leunzorg betekent dat je in het werkveld onder begeleiding van vaste begeleiders ervaring op doet en tegelijkertijd veel leert. Je krijg te maken krijgt met mensen die niet goed kunnen meedoen in de maatschappij. Dit kan zijn door onderliggende psychiatrie of door een verstandelijke beperking.  Tijdens het leerproces ga je ontdekken dat het belangrijk is om je in te leven in deze mensen en dat je je bij hen betrokken voelt. Om hen goed te kunnen begeleiden moet je heel goed kunnen luisteren, betrouwbaar zijn en goed kunnen samenwerken. Je leert om kansen te zien en bedenkt creatieve oplossingen voor nieuwe vraagstukken van cliënten. Je leert werken in complexe en onvoorspelbare situaties. Je leert schakelen tussen verschillende begeleidingsmethodieken en gesprekstechnieken. Je leert plannen en organiseren en het opstellen en uitvoeren van begeleidingsplannen. Je leert binnen Leunzorg om cliënten in eigen kracht te zetten. Je leert hen de regie weer in eigen handen te nemen. Tijdens de praktijkopleiding krijg je dus veel te maken met verschillende leefsituaties. Je leert hoe je een veilige en gestructureerde woonomgeving organiseert en ondersteund in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Je werkt en leert volgens plan aan de verdere ontwikkelingen van cliënten zodat zij sterker staan in de samenleving. Leunzorg leidt leerlingen in een BBL traject op tot en met niveau 4.

Contactpersoon

Sergio Schellekens

Vrijwilligers bij

Vrijwilligers zijn voor Leunzorg belangrijk vanwege het laagdrempelige werk. Cliënten voelen zich vaak snel gehoord  door onze vrijwilligers. Zij vinden al snel op natuurlijke wijze het juiste aanspreekniveau van onze cliënten, waardoor de client het gevoel heeft dat er oprecht iemand langs hen staat. De ondersteuning bestaat uit licht administratief werk, boodschappen doen, huishoudelijk werk, meegaan naar huisarts of het ondersteunen in het maken van sociale contacten en het vergroten van het sociale netwerk. Onze vrijwilligers gaan mee naar clubs en verenigingen.

Contactpersoon

Seth Blanjaar

Locaties

Leunzorg

Willemsplein 2
5211 AK  's-Hertogenbosch

Leunzorg, locatie Uden

Herpenstraat 60
5402 KR  Uden
Geestelijke Gezondheidszorg
Willemsplein 2
5211 AK
 's-Hertogenbosch