Wij vragen

Wat gaat de student doen?

De student gaat werken op het Team secretariaat Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Leijpark in Tilburg.

Onderstaande taken zal de student gaan leren:

· plant afspraken, beheert agenda’s, bepaalt urgentie en stelt prioriteiten;

· plant gesprekken, vergaderingen of behandelingen/begeleidingen van cliënten; draagt bij aan de beschikbaarheid van stukken aan de betrokkenen; reserveert ruimtes en regelt eventueel catering;

· draagt zorg voor een geordend (digitaal) archief en documentatiesysteem;

· verzorgt invoer, mutatie en verwijdering van gegevens in bestanden;

· verzorgt administratieve procedures, van bijvoorbeeld aanmelding, begeleiding en planning van cliënten.

· draagt bij aan de administratieve verwerking en verspreiding van relevante gegevens en documentatie, zoals bijvoorbeeld facturatie gegevens;

· verzorgt correspondentie, stelt conceptbrieven, verslagen op.

Het is fijn als de student al enige kennis heeft van: MS-Office en ERP-s

De stagewerkzaamheden vinden plaats op woensdag, donderdag en vrijdag.

Over welke vaardigheden beschikt de student?

Een student is lerende en we vinden het als organisatie belangrijk dat je een fijne stageplaats zult hebben. Onderstaande vaardigheden zul je leren en het is prettig als je: vindingrijk en creatief bent, zelfstandig kan werken en prioriteiten kan inschatten. uitdagingen aan wil gaan en een enthousiaste houding hebt. goed kan luisteren en tact hebt. Een dienstverlenende houding hebt, soms is overtuigingskracht nodig voor voornamelijk interne contacten. Je prettig mondeling kan uitdrukkingen in een variatie van interne contacten op verschillende niveaus goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor correspondentie hebt. bewegingsvaardigheid hebt voor het snel en accuraat verwerken van teksten en andere data.

Je takenpakket is een gevarieerd pakket van werkzaamheden, in een omgeving waar zich veelvuldig verstoringen voordoen. Op sommige momenten zul je flexibel moeten denken en handelen. De student is gemotiveerd om de regie te nemen over zijn/ haar leerproces

Ons aanbod

Wat biedt het leerbedrijf de student?

Libra Revalidatie & Audiologie is een organisatie waarin veel gebeurd op het gebied van revalidatiezorg. Het Team secretariaat Libra locatie Leijpark in Tilburg bestaat uit twee secretaresses. De student gaat een zwangerschapsverlof mee op vangen. De directe collega is ook de praktijkbegeleider.

Interesse?

Stuur je motivatie voor deze stage naar Libra Revalidatie & Audiologie, afdeling P&O, via solliciteren@libranet.nl

Vorige Volgende