Wij vragen

Libra Revalidatie & Audiologie biedt specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. De organisatie heeft locaties voor revalidatie in Eindhoven (locatie Blixembosch), Weert en Tilburg (locatie Leijpark). Locaties voor audiologie bevinden zich in Eindhoven, Tilburg, Bredaen Uden. Bij Libra Revalidatie & Audiologie werken ca. 750 medewerkers.

De sector Audiologie, therapeutische peutergroep ’t Kwetternest te Uden, vraagt per 1 april 2019 een

LOGOPEDIST

24 uur gemiddeld per week
voor de duur van een jaar

Functie-informatie
‘t Kwetternest is een behandelcentrum voor jonge kinderen (2 tot 5 jaar) met een (vermoeden van een) Taalontwikkelingstoornis (TOS), dan wel auditief/communicatieve problematiek, soms gecombineerd met stoornissen in het autismespectrum.

Taken
• verzorgen van individuele behandelingen
• opstellen, uitvoeren en bijstellen van behandelplannen, individueel en in groepsverband, gericht op alle aspecten van spraak, taal en communicatie: communicatieve vaardigheden, taalbegrip, woordenschat, zinsontwikkeling, pragmatiek, articulatie, open mondgedrag, eten, drinken en slikken
• verrichten van logopedisch onderzoek mede in het kader van de indicaties voor speciaal onderwijs (o.a. cluster 2)
• overdracht van de behandeling naar de pedagogisch medewerkers zodat de transfer van het geleerde maximaal is
• informeren van en verzorgen van behandeladviezen voor externe partijen, collega’s en ouders
• rapporteren in- en extern
• bijdragen aan voorlichting en presentaties.

Functie-eisen
• een afgeronde Hbo-opleiding logopedie, en ervaring met de doelgroep
• vermogen om een veilige, vertrouwde relatie op te bouwen met jonge kinderen en hun omgeving
• beheersing van de Hanen-principes of beschikt over de Hanencertificatie en het Nederlands met gebaren (nmg).
• kennis van diagnostische instrumenten zoals Schlichting, CELF-preschool en onderzoek Hodson&paden en hebt ervaring met verschillende behandelprogramma’s zoals Hodson&paden, Prompt, dyspraxieprogramma, Transparant, Metaphon, en/of andere
• inventiviteit en creativiteit om aan te sluiten bij het tempo van het kind en het ritme van de groep
• goede communicatieve- en schrijfvaardigheden
• vermogen om samen te werken in multidisciplinair teamverband.

Ons aanbod

Het is de intentie de arbeidsovereenkomst voort te zetten, dat is echter afhankelijk van de ontwikkeling in de zorg en financiering.
De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Ziekenhuizen. Salariëring in FWG-functiegroep 55.
Je werkt 24 uur ten minste op dinsdag, donderdag en vrijdag, eventueel aangevuld met maandagochtend. Je bent een gedeelte van de schoolvakanties vrij in verband met sluiting van de groepen. Daardoor is het gemiddelde dienstverband iets lager dan 24 uur.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende