Linc naar Zorg

Linc staat voor verbinding.

Wij verbinden ons op een gelijkwaardige manier met cliënten. Linc naar Zorg begeleidt cliënten met meervoudige problematiek, die in de reguliere zorg vaak niet terechtkunnen. Wij bieden hen wel de houvast en begeleiding die ze nodig hebben. Zo kunnen ook zij meedoen in de maatschappij.
Daarvoor zetten wij ons brede netwerk in, ook buiten de sector. Onze manier van werken overstijgt een specifieke doelgroep of problematiek. Onze Coaches zijn professionals die buiten de kaders denken en werken. We doen wat nodig is, ongeacht tijd en plaats. Op een menselijke en gelijkwaardige manier. We stellen ons flexibel op en durven een vertrouwensband aan te gaan met de cliënt, van mens tot mens. Daarmee gaat Linc naar Zorg terug naar de basis van goede, laagdrempelige zorg.

Linc is actief in de omgeving van ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Eindhoven en Helmond. In ’s-Hertogenbosch en Tilburg hebben we beschermd woonprojecten waar we (intensieve) zorg bieden. Daarnaast kunnen we met Beschermd Thuis ook in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt flexibele (intensieve) zorg en bescherming bieden. In andere gevallen zijn we in staat begeleiding op maat te bieden, afgestemd op de hulpvraag van de cliënt.

Werken bij

Onze werknemers zijn ons grootste goed, persoonlijke ontwikkeling stimuleren en faciliteren we daarom maar al te graag. Oprechte interesse en benadering, bereikbaar, behulpzaam, betrokken en betrouwbaar zijn kernwaarden die wij zowel intern als extern hanteren.

Vrijwilligers bij

Locaties

de Zuiderschans

Sweelinckplein 12
5216 EH  's-Hertogenbosch

Linc naar Zorg

Rompertsebaan 34
5231 GT  's-Hertogenbosch

Vestiging Tilburg

Broekhovenseweg 369
5022 CE  Tilburg
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Welzijn
Overige werkvelden
Rompertsebaan 34
5231 GT
 's-Hertogenbosch