Wij vragen

Weet jij als geen ander vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid met cliënten te Linken? Ben jij iemand die zegt wat je doet en doet wat je zegt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wie zijn wij?

Linc staat voor verbinding.

Wij verbinden ons op een gelijkwaardige manier met cliënten. Linc naar Zorg begeleidt cliënten met meervoudige problematiek, die in de reguliere zorg vaak niet terechtkunnen. Wij bieden hen wel de houvast en begeleiding die ze nodig hebben. Zo kunnen ook zij meedoen in de maatschappij. Onze medewerkers zijn in staat solistisch te excelleren in verschillende complexe situaties, maar werken tevens nauw samen in teamverband. Zij hebben een sterke en toegankelijke persoonlijkheid. Hierin reageren zij sensitief en responsief op hun eigen grenzen en die van de mensen om hun heen. Een flexibele, initiatiefrijke en ondernemende houding achtten wij nodig voor een menswaardige benadering richting de cliënt. Want bij Linc naar zorg doen we wat nodig is, ongeacht tijd en plaats. Vanuit gelijkwaardigheid zoek je naar de verbinding en bouw je samen vertrouwen op. Dit vertrouwen is de eerste basis om aan doelen te werken, in welk leefgebied dan ook.

Wat ga je als Woon Coach bij Linc naar Zorg doen?

Jouw doel als Woon Coach is om onze cliënten zodanig te begeleiden, zodat de zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en maatschappelijke participatie worden bevorderd. Het opbouwen van een vertrouwensband en het bieden van praktische ondersteuning bij dagelijkse werkzaamheden is hierbij van groot belang.

Als Woon Coach bied je ondersteuning met de praktische invulling van zaken, zoals hygiëne, boodschappen, activiteiten en het meegaan naar afspraken. Samen met de Traject Coach vormt je een integraal team rondom de cliënt. Wanneer zich een crisissituatie voordoet reageer je hier adequaat ad hoc op vanuit jouw rol als professionele hulpverlener.

Wat vragen wij van jou?

Behulpzaamheid, Betrouwbaarheid, Betrokkenheid en Bereikbaarheid - als Linc-professional.

  • Jij bent 24-36 uur per week beschikbaar.
  • Jij bent iemand die stevig in zijn schoenen staat en zich niet snel uit het veld laat slaan door onverwachte, heftige of complexe situaties.
  • Wij zoeken een professional met een open en positieve uitstraling, waarmee je het vertrouwen van de cliënt weet te winnen en uitdagende zorgvragen aanpakt - in samenspel met de cliënt. Hierbij is een flexibele houding van belang, om altijd 100% maatwerk te kunnen bieden.
  • Voor de uitvoering van de functie is het verder een afgeronde Mbo-opleiding zoals MWD, SPH (V) (of vergelijkbaar) vereist, evenals kennis en ervaring met dubbeldiagnostiek (complexe casuïstiek). Ook word je bij eventuele indiensttreding gevraagd een VOG aan te vragen.

Ons aanbod

Wat mag je van Linc naar Zorg verwachten?

Persoonlijke ontwikkeling stimuleren wij binnen Linc naar Zorg graag. Hiervoor organiseren wij minstens vier keer per jaar deskundigheidsbevorderingsdagen, waarbij jouw initiatief van erg op prijs wordt gesteld. Ook op het gebied van bijscholing denken wij graag met je mee.

Deze functie is ingeschaald in functieschaal 40 conform de cao Gehandicaptenzorg, afhankelijk van jouw werkervaring. Verder behoren een reiskostenvergoeding en marktconforme pensioenvoorziening tot de arbeidsvoorwaarden.

Deze vacature is verlopen