Wij vragen

Waar ga je stagelopen?
De Biezenrijt is een dagbestedingslocatie met cliënten met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking.

Welke doelgroep kom je daar tegen?
Er zijn verschillende groepen waarin gekeken is naar het niveau en vraag van de cliënt. Bijkomende beperkingen zijn; niet aangeboren hersenletsel, autisme, zintuigelijke/lichamelijke beperkingen en psychische aandoeningen. Deze Dagbesteding is voornamelijk gericht op de begeleiding van onze cliënten. Dit betekent dat verzorgende handelingen weinig tot niet voorkomen. De Biezenrijt is een Doet locatie. Dit betekent dat er gestreefd wordt om iedere cliënt een betekenisvolle en fijne dagbesteding aan te bieden. De activiteit die een cliënt uitvoert staat centraal en niet zozeer het product of een bepaalde prestatie. Er wordt nauw gekeken naar de ontwikkeling die een cliënt doormaakt en iedere stap die een cliënt hierin zet om een bepaald doel wat voor hem of haar haalbaar is te bereiken. Er is gemiddeld een hogere begeleidingsintensiteit (continu nabijheid) en/of een hogere zorgintensiteit. Voorbeelden van activiteiten die we o.a. aanbieden: snoezelen, BIM activiteit (Beleving In Muziek), creatieve activiteiten, film kijken, spelletjes spelen, muziek maken en sorteerwerkjes.

Wat ga je leren?

 • Methodisch handelen
 • Rapporteren binnen ons ECD systeem
 • Schrijven van persoonlijke plannen
 • Overleggen in team verbanden
 • Overdrachten met woningen/ thuissituaties
 • Structuur aanbieden; zowel in groepsverband als individueel
 • Activiteiten ontwikkelen op niveau van de cliënten
 • Leren schakelen; continu inspelen op hetgeen een cliënt nodig heeft.
 • Creatief zijn; in het bedenken van oplossingen die zo goed mogelijk aansluiten bij de vraag van de cliënt.
 • Observeren: non verbale communicatie van de cliënt oppikken om beter aan te kunnen sluiten bij behoeften van de cliënt.

Wat verwachten wij/ vinden wij belangrijk?
Dat je:

 • Afspraken na komt
 • Respect hebt voor de cliënten
 • Open staat voor feedback
 • Een actieve leerhouding laat zien

Wat zijn je werktijden en werkdagen?
De werktijden zijn op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur. We hebben op wisselende dagen overleggen gepland staan tot uiterlijk 17.45 uur.

Arbeidsvoorwaarden
Bij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €400,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato.

Met welke opleiding kan ik hier stage lopen?
Het gaat o.a. om de volgende opleidingen MBO niveau 3: MMZ gehandicaptenzorg Combinatie Verzorgende/MMZ MBO niveau 4: Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen HBO niveau 5: Sociale studies Alle Leerjaren zijn welkom. Alle stagiairs dienen vóór indiensttreding bij Lunet zorg een “Verklaring Omtrent het Gedrag” voor hun functie bij Lunet zorg aan te vragen en te overhandigen.

Vorige Volgende