Wij vragen

Wij zoeken 2 stagiairs vanaf september 2021 (schooljaar 2021-2022). Het kinderdienstencentrum (KDC) biedt dagbehandeling aan jonge kinderen, veelal in de leeftijd van 3-6 jaar, met een ontwikkelingsachterstand. Op speelse wijze worden de kinderen voorbereid op de overstap naar een vorm van onderwijs. Liedjes zingen, (buiten) spelen, beweegspelletjes en samen eten zijn activiteiten die dagelijks terugkomen. Er wordt doelgericht gewerkt volgens een individueel ontwikkelplan, waarbij groepsleiding ondersteund wordt door verschillende behandelaren; een gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut, communicatietrainer en spelbegeleider.
Welke doelgroep kom je daar tegen?De doelgroep bestaat uit jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand en eventuele bijkomende problematieken, zoals ASS, ADHD, hechtingsproblematieken, enz.
Wat ga je leren?

 • Een dagprogramma en activiteiten opstellen, uitvoeren, aanpassen aan de behoeften van de cliënten
 • Verzorging van de cliënten
 • Methodisch en doelgericht (be)handelen
 • Schrijven van persoonlijke plannen
 • Opstellen, uitvoeren en evalueren van individuele doelen
 • Rapporteren binnen het cliëntsysteem
 • Overleggen in teamverband en met andere betrokken disciplines
 • Contacten en gespreksvoering met ouders en het netwerk van de cliënt

Wat verwachten wij/ vinden wij belangrijk?

 • Afspraken nakomen
 • Respect voor de cliënten
 • Open staan voor feedback
 • Open leerhouding

Wat zijn je werktijden en werkdagen?De werktijden zijn van maandag tot vrijdag tussen 08.30 uur en 17:00uur op een vaste groep. Op woensdag is er vanaf 12.30 buitenschoolse opvang (BSO). Mocht woensdag tot je stagedag horen, dan loop je ’s middags stage bij de BSO.
ArbeidsvoorwaardenBij een stage van 36 uur per week ontvang je een vergoeding van €310,- bruto per maand, inclusief onkostenvergoeding. Voor stages van minder dan 36 uur per week geldt de vergoeding naar rato. De reiskosten zijn verwerkt in deze stagevergoeding.

Met welke opleiding kun je hier stage lopen?Voorkeur voor 3e en 4e-jaars.HBO Pedagogiek, SPH, Sociale Studies MZ Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg, niveau 4 MZ Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, niveau 4

Vorige Volgende