Wij vragen

Wij zijn op zoek naar collega’s die het een uitdaging vinden om cliënten te begeleiden en ondersteunen bij het realiseren van een gelukkig en stabiel leven. Je hebt als begeleider een belangrijke rol in hun leven. Je begeleidt en ondersteunt hen in de dagelijkse dingen op basis van de vastgestelde richtlijnen uit het persoonlijk plan. Daarnaast kom je met regelmaat in onvoorziene situaties terecht, waar je op een creatieve manier op in moet kunnen spelen. Ondersteuning vindt voornamelijk plaats op individueel niveau, maar daarnaast begeleid je ook groepsprocessen. Vanuit de cliëntDoor de cliënten één op één individueel te ondersteunen proberen we hen te helpen omhun leven zodanig vorm en inhoud te geven dat zij hier zelf tevreden over zijn. Daarnaast is het belangrijk om de mogelijkheden van cliënten te kunnen zien, deze te vergroten zodat ze zoveel mogelijk zaken zelfstandig kunnen vormgeven. Hiervoor is het noodzakelijk dat je de persoon in combinatie met zijn of haar problematiek ziet. De signalen die de cliënten (on)bewust afgeven oppikt, herkent, deze in de juiste context plaatst en hier zo goed mogelijk op aansluit. Natuurlijk sta je hier niet alleen voor en word je hierin ondersteund door collega’s, leidinggevenden, gedragsdeskundigen en ondersteunende disciplines. Vanuit de teamsIn het bijzonder zijn we op zoek naar collega’s die over de volgende competenties beschikken; humor, enthousiasme, flexibiliteit, stabiliteit, creatief denken, stressbestendigheid, ruimdenkend zijn.Je wordt in de gelegenheid gesteld je te ontwikkelen. Hiertoe worden diverse scholings- en coachingstrajecten aangeboden.

Ons aanbod

Het betreft verschillende dienstverbanden voor gemiddeld 18 tot 32 uur per week, dit is 50%-90%.De duur van de overeenkomst is mede afhankelijk van je huidige arbeidsovereenkomst bij Lunetzorg. Een dienstverband voor onbepaalde tijd is daarin bespreekbaar. Bij externe kandidaten starten we met een jaarcontract, maar met wederzijdse goedkeuring zetten we het daarna om naar onbepaalde tijd.

Deze vacature is verlopen