Wij vragen

Wij zijn op zoek naar collega’s die het een uitdaging vinden om cliënten te begeleiden en ondersteunen bij het realiseren van een perspectiefvolle toekomst.Vanuit de cliëntDoor de cliënten één op één individueel te ondersteunen proberen we hen te helpen omhun leven zodanig vorm en inhoud te geven dat zij hier zelf tevreden over zijn. Hiervooris het noodzakelijk dat je de signalen die de cliënten (on)bewust afgeven oppikt, herkenten deze in de juiste context plaatst. Dit is een bijzondere opgave. Gelukkig sta je hierdan ook niet alleen voor en word je hierin ondersteund door collega’s, leidinggevende enondersteunende disciplines. Vanuit het teamAls Cliëntbegeleider wonen draag je zorg voor het tot stand komen van de persoonlijke plannen van de aan jou toegewezen cliënten. Je geeft samen met anderen in het team, op basis van deze persoonlijke plannen, invulling aan de dagelijkse zorg aan cliënten. Je ziet er op toe dat de cliënten door jou en je collega’s worden begeleid en ondersteund. Je biedt de cliënt nabijheid en laat zien dat je er bent en hem/haar steunt.Daarnaast evalueer je regelmatige de plannen in samenspraak met de cliënt, diens contactpersonen, het team van deskundigen en eventueel andere betrokkenen. Je voert verschillende werkzaamheden en taken uit op het gebied van praktische ondersteuning en begeleiding, zowel algemeen als voor de cliënten van de woning. Bij Lunet zorg krijg je de gelegenheid om je verder te ontwikkelen. Hiertoe worden diverse scholings- en coaching trajecten aangeboden.

Ons aanbod

Het betreft verschillende dienstverbanden voor gemiddeld 18 tot 36 uur per week, dit is 50%-100%. De duur van de overeenkomst is mede afhankelijk van je huidige arbeidsovereenkomst bij Lunetzorg. Een dienstverband voor onbepaalde tijd is daarin bespreekbaar. Bij externe kandidaten starten we met een jaarcontract, maar met wederzijdse goedkeuring zetten we het daarna om naar onbepaalde tijd.

Deze vacature is verlopen