Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Maatschappelijke Opvang regio ‘s-Hertogenbosch, biedt maatschappelijke opvang en vrouwenopvang in de regio Noord-Brabant.
Wij bieden een vangnet aan mensen die in een crisissituatie zijn of dreigen te raken; dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken; anderszins een kwetsbare positie in de samenleving hebben. Wij bieden dak- en thuislozenopvang, jongerenopvang, crisisopvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en ambulante begeleiding. Wij begeleiden ieder jaar gemiddeld 3.000 cliënten. Onze opdrachtgever is de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Visie Maatschappelijke Opvang:
Onze ervaring leert dat grip op het leven krijgen én houden niet altijd eenvoudig is. Het leven brengt hindernissen met zich mee en mensen hebben vaak al een lange weg afgelegd voordat ze bij ons komen.

Wij bieden opvang en begeleiding op maat.
Onze ondersteuning is doelgericht: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. De Maatschappelijke Opvang is gespecialiseerd in opvang en begeleiding van mensen met complexe problematiek, die dak-/thuisloos zijn of met relationeel geweld te maken hebben. We kijken naar de mens in zijn of haar unieke situatie en stellen samen doelen op. Door middel van onze professionele en integrale aanpak begeleiden we mensen naar een zo zelfstandig mogelijk leven. We geloven in leren en ontwikkelen ter versterking van de positie van de medemens in de samenleving.

De relatie tussen de cliënt en de professional is altijd gebaseerd op wederzijds respect en we vertrouwen daarbij op de eigen kracht, de talenten en de mogelijkheden van mensen. Wij helpen mensen om eigen keuzes te maken en sluiten daarbij aan bij de leefwereld, wensen en ambities. Soms is het daarbij, in het belang van het individu of de omgeving, nodig om bij te sturen.

Wij willen  altijd toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar zijn.
Niemand hoeft op straat te slapen en te leven. Wij willen de persoonlijke situatie van mensen zo snel mogelijk stabiliseren en verbeteren. Wanneer de bestaansvoorwaarden, veiligheid of maatschappelijke positie van mensen in het geding komen, voelen wij ons geroepen deze te verbeteren. 

Samenwerking binnen en buiten de regio is inherent aan ons werk.
De MO is een belangrijke schakel in de keten van preventie, opvang en herstel. Wij zijn voortdurend in ontwikkeling en zijn een professionele en vernieuwende organisatie.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Maatschappelijke Opvang regio ‘s-Hertogenbosch

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Een organisatie die volop in beweging is en waar meedenken en meeparticiperen om een zo goed mogelijk product neer te zetten, van iedereen gevraagd wordt.

Dit betekent in de komende jaren veel beweging in de organisatie maar ook SAMEN bewegen.

Onze organisatie heeft een uitgebreid en gedifferentieerd aanbod, gemotiveerd en deskundig personeel en wij zijn sterk in outreachend werken. Als je niet bang bent voor verandering, de opvang een warm hart toedraagt, de wil hebt om mee te denken en jouw eigen expertise wilt toevoegen aan onze bestaande expertise......, dan is werken bij de SMO voor jou de juiste keuze. Onze organisatie geeft ook kansen aan medewerkers voor persoonlijke groei en ontwikkeling binnen een professioneel team, met veelzijdige, creatieve mensen.

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

De SMO biedt verschillende mogelijkheden om stage te kunnen lopen om zo jouw vaardigheden te vergroten en kennis op te doen. Wij willen graag investeren in toekomstige beroepskrachten en dus onze toekomstige collega's. Als organisatie komen wij zo ook in aanraking met nieuwe ontwikkelingen en nieuwe visies op professioneel gebied.

Helaas kunnen wij alleen BOL-stagiaires plaatsen, dus geen BBL.

Stagemogelijkheden zijn er voor SPW- SPH stagiaires/ Social Work en stagiaires Maatschappelijk Werk (MWD). Afstudeeropdrachten zijn mogelijk.

Voor afdelingen zoals HRM, administratie, facilitaire dienst en beheer zijn stagemogelijkheden bespreekbaar.

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Ja.... Graag !!!!! Voor bardiensten, gesprekjes, extra ondersteuning van onze werkers en extra aandacht voor onze doelgroep. Vrijwilligers binnen onze organisatie maken zoveel meer mogelijk! 

Wil je meer weten? Stuur een e-mail met je vraag naar Harmine Muller.

Contactpersoon

|

Er zijn geen vacatures voor Maatschappelijke Opvang regio ‘s-Hertogenbosch.