Mare Bijzondere Zorg

Missie

‘Niet teveel praten maar vooral doen!’

Hiermee bedoelen wij:

(‘Het) door praktische maar professionele hulp bieden van een veilig klimaat voor kinderen/jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis of verwante gedragsproblemen in de gezinssituatie en/of tijdens het weekend of gedurende vakanties. Wij zijn flexibel en passen onze zorg aan op de behoefte van de cliënt, in goede samenwerking met de ouders en/of cliënt’ en zijn leefomgeving.

Er wordt gestreefd naar zorg op maat met afstemming over de verschillende leefgebieden zoals school, thuis en vrijetijdsbesteding. De goed opgeleide medewerkers zijn enthousiast en sterk betrokken bij de ontwikkeling van het kind/de jongere. Ze gaan op een respectvolle manier om met de kinderen en hun ouders en/of verzorgers, daarbij zoekend naar aansluiting bij de mogelijkheden en de krachten van het kind en het gezin. Voor ieder kind/ jongere zoeken de medewerkers actief samenwerking met andere professionals en met ouders zodat er sprake is van integrale aanpak. De ontwikkeling gaat doorgaans in het maken van kleine stapjes, waarbij zo veel mogelijk wordt gewerkt aan zelfredzaamheid.

Visie

Wij werken volgens een heldere visie om aan onze missie te werken.

We optimaliseren het zorgproces door het uitvoeren van begeleiding en (kortdurend) verblijf op een locatie met voldoende ruimte en faciliteiten voor de kinderen met ouders en begeleiders. Mare Bijzondere Zorg richt zich op de verschillende levensfases binnen de ontwikkeling van het kind (5-18) en de jong volwassene, om in samenspraak met ouders, verzorgers, mantelzorg en de scholen (het netwerk rond het kind) de continuïteit van professionele en persoonlijke aandacht en de omgeving te waarborgen. Mare Bijzondere Zorg hanteert de visie dat een pro-actieve levensloopbegeleiding bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van het kind. Dit omdat een continue begeleidingsrelatie bijdraagt aan een stabielere ontwikkeling en het gezinssysteem. Hierbij wordt preventief ingegrepen door het voorkomen van problemen ten gevolge van relevante levensfase problematiek (puberteit, stapsgewijze losmaking gezin van herkomst).

Mare Bijzondere Zorg heeft als doel om te werken aan de specifieke hulpvraag van de cliënt, op een heldere, effectieve en structurele manier. Dit komt tot uiting in ons pedagogisch beleid.

Er zijn ongeveer 45 mensen werkzaam binnen de organisatie.

Ambulant bedienen wij tegen de 100 cliënten.

Op onze woonvoorziening wonen 8 kinderen en jongeren.

Wij beschikken over een kantoor in Kerkdriel, waar ook de woonvoorziening zit. Ons ambulant werkgebied is met name gesitueerd in Noord-Brabant. Wij hebben contracten met gemeente ’s-Hertogenbosch en alle omliggende gemeenten. Daarnaast bedienen wij ambulante cliënten uit gemeente Bommelerwaard en Maasdriel, West-Betuwe en Tiel.

Werken bij

Wij zijn een kleinschalige, maar groeiende zorgaanbieder. Mare Bijzondere Zorg is ontstaan vanuit het idee om zorg anders aan te bieden dan de grote reguliere aanbieders dit doen. Meer klantgericht en denkend en handelend vanuit mogelijkheden.

Doordat de organisatie kleinschalig is, bestaat er een hoge mate van betrokkenheid en transparantie. De invloed en inspraak vanaf de werkvloer is groot. Er wordt veel belang gehecht aan open communicatie. De teams zijn zeer uiteenlopend van samenstelling, in ervaring, leeftijd en achtergrond. Toch wordt er ook een gezamenlijkheid ervaren en nagestreefd.

Contactpersoon

Mei-Lin Ong

Leren bij

Wij hebben meerdere werknemers in dienst die een werkend leren traject volgen. Ook hebben we altijd ruimte voor meerdere stagiaires.

Deze bevinden zich zowel binnen de ambulante tak als op de woonvoorziening.

Contactpersoon

Mei-Lin Ong

Locaties

Mare Bijzondere Zorg

Kerkstraat 20
5331CE  Kerkdriel

Vacatures Mare Bijzondere Zorg

Bekijk de 1 actuele vacatures van Mare Bijzondere Zorg en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Mare Bijzondere Zorg maak dan een vacature-alert aan.

Jeugdzorg
Kerkstraat 20
5331CE
 Kerkdriel