Wij vragen

MEE West-Brabant is de kennispartner in leven met een beperking. In opdracht van gemeenten biedt MEE cliëntondersteuning aan kwetsbare burgers en hun omgeving. Zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en zo zelfstandig mogelijk in de samenleving meedoen. Wij ondersteunen in alle levensfasen en op alle levensgebieden, zoals werken en leren, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken. Ons uitgangspunt is dat iedereen er toe doet. Daarom zetten wij in op het verbeteren van de cliënt en zijn omgeving, waarbij de cliënt de touwtjes in handen heeft om zijn eigen leven vorm te geven. Ook delen we onze kennis met andere professionals in het veld waarmee wordt samengewerkt, zoals UWV, Onderwijs, CJG’s en Zorgaanbieders.

Sinds wijzigingen in de wet rondom arbeid hebben mensen met een beperking en kwetsbare burgers in het algemeen meer behoefte aan kennis en ondersteuning om de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen.

MEE West-Brabant is op zoek naar een

Programmamanager Arbeidsparticipatie

voor 20-24 uur per week

Context

Werken is meedoen in de maatschappij: wie werkt, hoort erbij. Werk is de basis voor zelfvertrouwen, persoonlijke groei en gelijkwaardigheid. Maar hoe goed je ook bent, hoe graag je ook wilt, als je een beperking hebt, is een baan vinden extra lastig. Omdat een werkgever je potentieel en talent niet altijd meteen ziet. Of zich niet realiseert wat de voordelen zijn voor het bedrijf. Dat is een gemiste kans.

Om deze kansen zoveel mogelijk te benutten, brengen we alle partijen die hier van waarde kunnen zijn en een rol in kunnen spelen bij elkaar. MATCH, de afdeling arbeidsparticipatie van MEE West-Brabant, heeft de expertise om in deze spilfunctie concrete stappen te maken met een kandidaat gericht op het krijgen en behouden van werk in elke fase.

Ook voor werkgevers nemen we barrières weg en gaan voor een duurzame match. Als het moet, betreden we onorthodoxe paden. Want als onafhankelijke ondersteuner, verbinder, kennispartner en inspirator zijn we er voor kandidaten, werknemers én werkgevers.

In het afgelopen anderhalf jaar heeft MEE specifieke diensten ontwikkeld die duurzame arbeidsparticipatie mogelijk maken, zoals ‘Ik en werk’, ‘toekomstcoach’, ‘jobcoach plus-plus-plus’ en ‘LVB op de werkvloer”. Een deel van de diensten is gericht op kandidaten of werknemers, een deel op werkgevers en een deel op het zorgdragen voor de goede match en/of het behouden van een baan.

De opdracht

Binnen twee jaar, een innovatief, stabiel en kostendekkend lopend programma arbeidsparticipatie verder realiseren. Het doel hierbij is dat het substantieel bijdraagt aan de arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief het sociaal ondernemerschap van werkgevers.

Het zorgdragen voor de ontwikkeling van een deskundig en zelf- organiserend team, dat zowel op inhoud als op de verschillende rollen die dit van hen vraagt het programma kunnen dragen. De ontwikkeling van de dienstverlening MATCH is nauw verbonden met de Cliëntondersteuning in de regio en met de MEE Academie.

De functie

De programmamanager arbeid is, vanuit de hierboven beschreven visie en in nauwe samenwerking met het team, verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling- en de realisatie van het programma arbeidsparticipatie, inclusief de interne werkprocessen die dit faciliteren; stelt de begroting op; geeft leiding aan 6 arbeidsconsulenten en 3 medewerkers commerciële binnendienst.

De programmamanager neemt, in nauwe samenwerking met de experts arbeidsparticipatie het voortouw in het uitbouwen van bestaande en nieuwe marktrelaties in de private en (semi)publieke sector en het duurzaam borgen daarvan. Hij/zij draagt zorg voor het verwerven van opdrachten c.q. het afsluiten van contracten voor afname en inzet van de dienstverlening.

De programmamanager ressorteert rechtstreeks onder de bestuurder, werkt nauw samen met de regiomanagers en stemt met hen inhoudelijk activiteiten en acties af.

Profiel:

Ondernemend, schakelvermogen en realisatiekracht

• Ondernemend en verbindend

• Netwerker, sterk in contacten

• Resultaat gedreven, gericht op het verwerven van opdrachten en de realisatie daarvan

• Affiniteit met het inrichten van doeltreffende werkprocessen

• Leidinggevende capaciteiten

• Omgevingsbewust en politiek sensitief

• Een uitgesproken betrokkenheid met de doelgroepen van MEE

• Gericht op samenwerking en kennisdeling

Overige functie-eisen

 • HBO plus werk- en denkniveau
 • Kennis, netwerk en (commerciële) ervaring op het gebied van arbeidsparticipatie
 • Actuele kennis op het gebied van arbeids(markt)ontwikkeling en sociale wetgeving
 • Slagvaardig en ervaring in het werken met targets
 • Onderhandelingsvaardig, overtuigend en gezaghebbend
 • ‘Schakelvermogen’; kan op verschillende niveaus en in verschillende omgevingen met verschillende stakeholders adequaat functioneren
 • Rijbewijs B en eigen auto

Ons aanbod

 • Een veelzijdige, dynamische functie in een inspirerende en maatschappelijk relevante omgeving
 • 20-24 uur per week
 • Duur van de functie is twee jaar
 • De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en sluiten aan bij het maatschappelijk karakter van de organisatie (schaal 60 CAO VGN)

Deze vacature is verlopen